Vakbondsnetwerk Saint-Gobain neemt stelling over Bolsonaro

De leden van het Internationaal Vakbondsnetwerk Saint-Gobain van IndustriAll, op 31 oktober samengekomen in Parijs, steunen unaniem de Braziliaanse arbeiders.

Op zondag 28 oktober werd Jair Messias Bolsonaro door het Braziliaanse volk tot president verkozen, en dit met een openlijk fascistische en ultraliberale agenda. Op 1 januari 2019 zal hij zijn mandaat opnemen, wat tot ongerustheid stemt. Bolsonaro is namelijk openlijk autoritair, racistisch, misogyn en homofoob. Daarenboven heeft hij al meermaals de militaire dictatuur verheerlijkt en ermee gedreigd zijn tegenstanders op te sluiten of te verbannen.

 De leden van het Internationaal Vakbondsnetwerk Saint-Gobain van IndustriAll, op 31 oktober samengekomen in Parijs, steunen unaniem de Braziliaanse arbeiders alsook zij die strijden voor syndicale rechten en mensenrechten en milieurechten in het algemeen. We wensen ook onze uitdrukkelijke steun uit te spreken voor de vrouwen, de LBGT gemeenschap, de inheemse bevolkingsgroepen, de beweging van landloze boeren, NGO’s, milieuactivisten, journalisten, mensen van alle afkomst, en iedereen die slachtoffer is of kan worden van discriminatie of geweld.

 We bevestigen onze vastberadenheid om mensenrechten en de democratie te bewaken en vragen aan de Saint-Gobain Groep waakzaam te blijven, deze fundamentele principes te respecteren en het respect ervoor te verzekeren en om zijn werknemers te beschermen tegen alle vormen van discriminatie en geweld. We sporen de Groep ook aan het Verdrag van Parijs betreffende de klimaatverandering, aangenomen op de COP 21 op 12 december 2015, te blijven respecteren.

 Het internationaal Vakbondsnetwerk Saint-Gobain van IndustriAll blijft zijn eenheid uitdragen en wenst te benadrukken dat tussen mensen geen muren, maar bruggen gebouwd dienen te worden.

 Somos todos antifascistas!