U bent hier

Internationaal

woensdag 4 oktober 2017, 9:00

7 oktober: Werelddag voor waardig werk

Op 7 oktober vindt voor de tiende keer de Werelddag voor Waardig Werk plaats.  Overal ter wereld mobiliseren de vakbonden rond dit thema. Dit jaar ligt de focus op de wereldwijde strijd voor een fatsoenlijk minimumloon en een loonsverhoging voor alle werknemers.

80 procent van de bevolking oordeelt dat het minimumloon in hun land onvoldoende is, en 71 procent vraagt dat hun regeringen maatregelen nemen om de lonen te verhogen. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête van het internationaal ververbond (ITUC).

Werknemers hebben nood hebben aan fatsoenlijke lonen, stabiliteit en werkzekerheid.  En er moet een einde komen aan de hebzucht van bedrijven die de regels van de economie bepalen, aldus ITUC. Dit houdt in dat het minimumloon voldoende moet zijn voor een ​​fatsoenlijke levensstandaard. Bovendien moeten alle werknemers het recht hebben om zich bij een ​​vakbond aan te sluiten en collectief te onderhandelen.

Peru

De Algemene Centrale wil op deze dag ook haar internationale werking in de kijker zetten. Zo ondersteunen we onder meer de vakbond in Peru in hun strijd. In Peru groeit de economie, maar ook de ongelijkheid. Dertig procent van de bevolking leeft onder de armoededrempel, tot 70 procent werkt in de informele economie. Men maakt steeds meer gebruik van onderaanneming en zelfstandige arbeiders. Veel arbeiders worden zo uitgebuit en hebben vaak geen ziekteverzekering en pensioen.

Samen met de ngo ISVI werkt de Algemene Centrale aan een versterking van de Peruviaanse bouwvakbond FTCCP zodat zij de arbeiders kunnen bijstaan in hun recht op waardig werk, een rechtvaardig loon en sociale bescherming.

Wat is waardig werk?

 

Waardig werk is volgens de Internationale Arbeidsorganisatie:

  • vrij gekozen werk,
  • met een inkomen dat de gezinsbehoeften dekt,
  • met respect voor fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op organisatie en collectieve arbeidsonderhandelingen,
  • met sociale bescherming,
  • met sociale dialoog,
  • met gelijkheid tussen alle mannen en vrouwen.