U bent hier

Persbericht

donderdag 18 februari 2016, 13:30

ABVV roept zijn delegees op om de samenwerking met Accent Jobs in vraag te stellen

Accent Jobs boycot de sociale verkiezingen.

De sociale verkiezingen zijn een democratisch sociaal recht en deze boycot raakt ons recht in ons vakbondshart.

Accent Jobs is een belangrijke speler in de uitzendsector. In ons land doen veel bedrijven een beroep op uitzendarbeid. Dat kan alleen op basis van 4 wettelijke motieven. Voor de meest gebruikte motieven (tijdelijke vermeerdering van het werk, uitzonderlijk werk) moeten de vakbondsdelegaties het gebruik van uitzendarbeid in hun bedrijf goedkeuren.

In die bedrijven die de diensten van Accent Jobs gebruiken, roept het ABVV zijn afgevaardigden op om de verdere samenwerking met het uitzendkantoor aan de kaak te stellen bij hun directie.

Meer in het bijzonder roepen wij onze syndicale afgevaardigden op om in de overlegorganen deze samenwerking te herzien indien Accent Jobs de organisatie van de sociale verkiezingen niet respecteert. Dit houdt in dat geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse druk wordt uitgeoefend op werknemers van Accent Jobs om zich kandidaat te stellen bij de sociale verkiezingen. Deze actie is niet gericht tegen de werknemers en uitzendkrachten van Accent Jobs maar tegen de ongehoorde houding van hun werkgever. Van Accent Jobs wordt dus een duidelijke verklaring gevraagd waarin de directie terugkomt op haar eerder bekend gemaakte initiatieven.

De BBTK zet ondertussen onverkort de inspanningen voort om kandidaten te werven voor de sociale verkiezingen bij Accent Jobs. De bediendencentrale roept het personeel van Accent Jobs op zich niet te laten intimideren door zijn directie.