U bent hier

Persbericht

dinsdag 23 februari 2016, 16:00

Afschaffing van de 48-urenregel in de uitzendsector | Een grote stap vooruit voor de uitzendkrachten

Op dinsdag 23 februari werd het akkoord betreffende de definitieve afschaffing van de 48-urenregel voor uitzendcontracten eindelijk bekrachtigd in de NAR.

Concreet gesproken zal het vanaf 1 oktober 2016 niet meer mogelijk zijn om het uitzendcontract te tekenen binnen de 48 uur nadat de uitzendkracht het werk heeft aangevangen. Het contract zal verplicht moeten worden ondertekend vooraleer de uitzendkracht het werk start, zoals dit het geval is voor alle andere contracten van bepaalde duur.

Dit akkoord is een enorme stap vooruit in de strijd tegen de misbruiken in de uitzendsector. Het is een antwoord op een eis die het ABVV al jaren stelt. Zonder ondertekend contract gebeurt het inderdaad vaak dat opdrachten voor een week achteraf worden omgezet in dagopdrachten omdat de uitzendkracht ziek is geworden. Dit wordt nu onmogelijk gemaakt aangezien het contract getekend moet zijn vooraleer de uitzendkracht begint te werken.

Terzelfder tijd werd er een kader vastgelegd voor de elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid met elektronische handtekening. Daarnaast zal de applicatie Interim@Work in oktober van dit jaar gelanceerd worden. Met die applicatie kunnen uitzendkrachten nakijken of het uitzendkantoor wel degelijk aangifte heeft gedaan bij de RSZ, en dit voor alle uitzendcontracten.

Dominique Meyfroot, woordvoerder van het ABVV Interim, beschouwt dit als een grote stap vooruit:

« We ijveren al jaren voor de afschaffing van de 48-urenregel. Deze maatregel zal heel wat misbruiken voorkomen, zoals in het geval van ziekte van de werknemer. Toch blijven we waakzaam. We moeten absoluut vermijden dat de enorme toename van de elektronische contracten – en de snelheid waarmee deze kunnen worden verstuurd – leidt tot een nieuwe groei van de opeenvolgende dagcontracten. Dit zou een ramp zijn voor de uitzendwerknemers ».