U bent hier

Sectorale onderhandeling

dinsdag 5 september 2017, 15:45

Beheer van gebouwen: nieuw sectoraal akkoord

Er is een akkoord bereikt bij het Beheer van gebouwen. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.

Koopkracht: ↗ van de brutolonen

Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging vanaf 1/10/2017

↗ syndicale premie

De syndicale premie wordt verhoogd: van € 135 naar € 145

Eindeloopbaan en tijdskrediet:

SWT: verlenging van alle bestaande brugpensioenstelsels

Landingsbaan: vanaf 55 jaar

Tijdskrediet met motief zorg: uitbreiding van 36 naar 51 maanden