U bent hier

Actualiteit

dinsdag 14 november 2017, 16:45

Berichten op de werkplek blijven privé, maar ... wees voorzichtig

Een werkgever kan de professionele post van een werknemer niet raadplegen zonder hem vooraf te informeren. Dit blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over een ontslag tien jaar geleden in Roemenië. Maar ondanks deze uitspraak is waakzaamheid geboden.

De feiten gaan terug tot 2007. Op vraag van zijn werkgever maakt een verkoopmedewerker een Yahoo Messenger-account aan om vragen van klanten te beantwoorden. Later wordt deze werknemer door het management op het matje geroepen. Die laat hem weten dat zijn mailverkeer gecontroleerd werd en dat hij internet blijkt te gebruiken voor privézaken. De werknemer betwist dit, maar de werkgever bezorgt hem het overzicht van contacten die hij zijn werkadres met zijn broer en zijn verloofde onderhield. Een paar dagen later wordt hij ontslagen wegens het overtreden van de interne regels van de onderneming. Die verbieden het gebruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke doeleinden.

Uitspraak Europees Hof

De werknemer vecht zijn ontslag aan bij het Roemeense gerecht. Hij roept zijn recht op geheimhouding van correspondentie in, maar dit wordt verworpen. Vervolgens brengt hij de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat hem op zijn beurt in 2016 afwijst. Maar een nieuw beroep beslist uiteindelijk in zijn voordeel. De argumentatie:  de werknemer was niet naar behoren geïnformeerd over de aard en omvang waarmee hij gecontroleerd werd door de werkgever, noch over de mogelijkheid dat die toegang had tot de inhoud van zijn berichten.

Voor de rechters van het EVRM werd het privéleven van de werknemer onvoldoende beschermd. Het geheim van zijn elektronische correspondentie had gerespecteerd moeten worden. Een uitspraak die de rechtspraak in de 47 leden van de Raad van Europa zal beïnvloeden. 

Maar het blijft belangrijk om waakzaam te zijn. Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) roept daarom op om het gebruik van internet door een bedrijf beter te omkaderen.

Privacy van werknemers in België

Niet alle bedrijven zitten in dezelfde situatie als het gaat om het gebruik van IT en communicatie-instrumenten. De bepalingen zijn soms duidelijk vastgelegd in het arbeidsreglement, maar soms ook niet.

In België is de verordening voor de bescherming van de privacy van werknemers met betrekking tot de controle van gegevens van elektronische netwerkcommunicatie gebaseerd op cao 81. Deze voorziet strikte voorwaarden waaronder een werkgever e-mails kan controleren op een werkplek.

Hoe dan ook, het is beter om voorzichtig te zijn en het gebruik van de professionele e-mailbox voor privédoeleinden te vermijden. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever mogelijk controleren wat daarmee verstuurd wordt.