U bent hier

Actualiteit

dinsdag 10 februari 2015, 14:15

Beschikbaarheid van de bruggepensioneerde werknemers, een nieuwe klap voor de werknemers

Heel wat bruggepensioneerden geloofden hun oren niet, maar helaas klopt het… Sedert 1 januari moeten de werknemers onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het voormalige brugpensioen, voortaan actief beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Een verstrekkende wijziging die opnieuw hard aankomt bij talrijke werknemers.

Sedert 1 januari heeft de regering nieuwe SWT-regels ingevoerd. Het betreft de werknemers die geen 60 jaar oud waren op 31 december 2014 en die pas in het SWT-systeem stappen na 1 januari 2015. Hierdoor worden deze werknemers beschouwd als werklozen en moeten ze bijgevolg actief beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Zelfs de werknemers in SWT wegens medische redenen vallen onder deze absurde en onbegrijpelijke maatregel.

Wat verandert er?

Vroeger waren de bruggepensioneerde werknemers passief beschikbaar. Vandaag zijn ze actief beschikbaar, hetgeen betekent dat ze tot 65 jaar actief een job moeten zoeken, opleidingen volgen en zich laten begeleiden. Ze moeten ook regelmatig kunnen aantonen welke stappen ze ondernemen om een baan te vinden. Andere gevolgen van deze wijziging: ze hebben niet meer het recht om meer dan 4 weken per jaar in het buitenland door te brengen of een nevenactiviteit aan te vatten.

Terugwerkende kracht

Deze maatregel is rampzalig voor menig bruggepensioneerde aangezien ze met terugwerkende kracht ingaat. Bijgevolg worden zelfs de werknemers die onder het vorige stelsel vielen, geviseerd. Kortom, om aan deze maatregel te ontsnappen, moest je minstens 60 jaar zijn op 31 december 2014 en een werkloosheidsuitkering in het stelsel SWT hebben ontvangen vóór deze datum.

Het spreekt voor zich dat deze ommezwaai onaanvaardbaar is voor de Algemene Centrale-ABVV. Werknemers hebben keuzes gemaakt in functie van de destijds geldende regels en achteraf beslist de regering, eens te meer op haar eentje, om ze ingrijpend te wijzigen. Dit is volstrekt ongehoord. Ook in dit dossier zullen we ons met hand en tand verzetten zodat de regering deze onaanvaardbare maatregel inslikt. Werknemers getuigen.

Had ik het geweten, dan had ik nooit over SWT onderhandeld

Jean-Pierre, voormalig werknemer van Saint-Gobain, heeft zelfs twee keer “prijs”. Op persoonlijk vlak met 40 jaar dienst op de teller en als ploegenarbeider. Maar ook als afgevaardigde want hij heeft onderhandeld over het brugpensioen voor een 70-tal collega’s. 

“Had ik het geweten, dan had ik nooit of te nimmer onderhandeld over SWT maar wel over een sociaal plan voor deze mensen. Dit is onrecht in zijn zuiverste vorm! Beeld je eens in wat ons nu overkomt. We hebben wetteksten en van de ene dag op de andere komt er een nieuwe Minister die beslist om alles botweg van tafel te vegen. Ik heb collega’s die in SWT zijn gegaan in 2009 n.a.v. een sociaal plan dat onderhandeld werd bij Saint-Gobain. Sommigen waren toen 51 jaar. Dit betekent dat zij na al die jaren ook getroffen worden door deze maatregel. Er zijn er die zelfs alles in België hebben verkocht om zich in Italië te vestigen. Vandaag zitten ze echt in de penarie. Die politici hebben geen flauw benul van de impact van hun maatregelen. Dat kan niet anders.”

Ik wilde solidair zijn met de jongeren

Het geval van Eddy spreekt eveneens boekdelen. Hij is in SWT sedert september 2013. Op het moment dat hij op brugpensioen ging, had de werkgever te kennen gegeven dat hij werkvolk wilde afdanken: ofwel jonge werknemers ofwel SWT-gerechtigden. Aangezien hij aan de voorwaarden voldeed, besloot hij plaats te maken voor de jongeren en is hij met SWT gegaan. Maar uiteindelijk voelt hij zich bedrogen sinds de wetgeving werd gewijzigd.

"Ik had deze beslissing genomen omdat ik solidair wou zijn met de jongeren, maar ik stel nu vast dat ik de rekening moet betalen, en het is een gepeperde. Als ik dit had geweten, dan had ik zeker en vast mijn loopbaan beëindigd bij mijn vroegere werkgever, bij wie ik mij goed voelde. Bovendien kon ik genieten van een aantal voordelen dankzij mijn anciënniteit.’ Hij is nu ingeschreven bij de RVA als werkzoekende en heeft zelfs al een paar aanbiedingen gekregen."

Een opleiding op je 62ste? Absurd!

Luciano bevindt zich ook in een verbijsterende situatie: hij is al 62 jaar en toch wordt hij ook getroffen door deze maatregel omdat hij nog in zijn opzeg is en dus in 2014 geen werkloosheidsuitkering heeft gekregen. Toen we met hem contact opnamen, was hij een informatica-opleiding aan het volgen.

"Ik begrijp niet goed wat er vandaag allemaal gebeurt. We hebben een opzeg ondertekend, er werden akkoorden gesloten, en vandaag veranderen de regels alleen omdat er een nieuwe regering aan de macht is. We worden nu gestraft door de nieuwe regering. Al die politici nemen zomaar algemene beslissingen, in plaats van elk geval apart te behandelen. Ik zou eigenlijk graag hebben dat zij eens in de huid kruipen van de mensen die het slachtoffer zijn van hun beslissingen. Opdat ze aan den lijve zouden ondervinden wat de concrete gevolgen zijn. Een opleiding volgen op mijn leeftijd, dat is toch helemaal niet logisch?! We moeten plaats maken voor de jongeren en hen de mogelijkheid geven om hun leven op te bouwen."

Mijn gezondheid liet me niet toe om te blijven werken, en nu moet ik misschien van nul af aan herbeginnen

De situatie van Eric roept op z’n minst ook vragen op. Hij is in SWT sinds 30 december 2014 – stelsel 56 jaar om medische redenen in de bouwsector:

"Ik ben op dit ogenblik niet ‘geactiveerd’, maar hoe dan ook werkte ik, vóór ik werd ontslagen, al 25 jaar voor dezelfde werkgever, verdiende ik goed mijn brood en genoot ik bovendien van een aantal voordelen dankzij mijn anciënniteit. Had ik het geweten, dan zou ik nooit mijn brugpensioen hebben aangevraagd. Nu moet ik vandaag misschien elders van nul af aan herbeginnen voor een loon dat waarschijnlijk lager zal zijn."

De regels achteraf wijzigen, een regelrechte schande!

Vincenzo werkte vroeger bij AGC. Toen we hem ontmoetten, kwam hij inlichtingen vragen aan de maatschappelijke begeleider van AGC.

"Ik hoor links en rechts verschillende geruchten, en kom vragen hoe de vork nu in de steel zit. Ik ben echt geschokt. Ik ben 57, en als ik dit allemaal had geweten, dan was ik nooit op brugpensioen gegaan. Op het moment van de sluiting had ik kunnen vragen om te worden overgeplaatst naar een andere site van AGC of tenminste te kunnen genieten van het sociaal plan. Maar ik heb toen beslist dat ik beter plaats maakte voor de jongeren. Ik ben zelf vader en hun situatie laat mij dan ook niet koud. Maar wat er vandaag gebeurt, vind ik ronduit schandalig. Plots de regels veranderen die van toepassing waren toen we getekend hebben, is gewoonweg onaanvaardbaar. Bovendien denkt men niet aan de jongeren met deze maatregel. Ze hebben het al zo moeilijk om een job te vinden, en als de ‘oudjes’ dan ook nog terugkomen op de arbeidsmarkt, zijn we nog verder van huis. Grof en schandalig!"

Ik bezwijk onder de werkaanbiedingen… in de uitzendsector.

Ronny werkte vroeger in een bedrijf uit de scheikunde dat een herstructurering onderging. Hij verliet de onderneming in december 2014, op de leeftijd van 56 na een loopbaan van 42 jaar, net zoals 60 andere werknemers. Aangezien hij elektromecanicien is, heeft hij geen problemen om ander werk te vinden. Integendeel, hij bezwijkt zowaar onder de werkaanbiedingen van de VDAB, maar het is bijna altijd als uitzendkracht met dagcontracten, of in het beste geval weekcontracten.