U bent hier

Sectorale onderhandeling

maandag 15 mei 2017, 14:15

Beton: stand van zaken sectoronderhandelingen

Op maandag 8 mei vonden er opnieuw onderhandelingen plaats in de betonindustrie. Op de agenda stond een bespreking van onze eisen om de werkomstandigheden van de arbeiders in de betonindustrie te verbeteren.

De werkgevers hebben er eveneens hun standpunt meegedeeld: 

  •  Zij willen geen algemene verhoging van de lonen met 1,1 % voor de ganse sector
  •  Zij willen meer flexibiliteit (de mogelijkheid om meer bijkomende uren te werken)
  •  Zij willen geen toegevingen doen op andere eisen zoals een verbetering van het anciënniteitsverlof, een verbetering van het statuut syndicale delegatie en de strijd tegen sociale dumping.

De vakbonden hebben duidelijk gesteld dat het onder deze voorwaarden niet mogelijk is om tot een akkoord te komen.

De volgende onderhandelingen vinden plaats op 29 mei. Wij vragen onze militanten om in tussentijd nota te nemen van de situatie en deze te bespreken met hun secretaris. Zij die dit wensen kunnen ook hun plaatselijke directie hierover aanspreken en hen erop wijzen dat het afsluiten van een akkoord met respect voor de werknemers belangrijk is.