U bent hier

Actualiteit

vrijdag 5 oktober 2018, 13:45

"Change the rules" met de internationale dag voor waardig werk.

7 oktober is de werelddag voor waardig werk. De slogan "Change the rules" of "Verander de spelregels" belicht dit jaar de hardnekkige onrechtvaardigheid van het mondiale economische systeem, dat in veel landen gecombineerd wordt met een inkrimping van de democratische ruimte en de verslechtering van de rechten van werknemers. Dat blijkt uit de CSI Global Rights Index.

De slogan gaat uit van de International Trade Union Confederation (ITUC). Volgens haar Global Rights Index weerspiegelt de toestand van de rechten van de werknemers drie brede mondiale trends: het inkrimpen van de democratische ruimte, de ongecontroleerde invloed van het bedrijfsleven en het belang van wetgeving.

Uit de Global Rights Index van 2018 blijkt dat deze democratische ruimte kleiner wordt voor werknemers, terwijl de ongecontroleerde hebzucht van bedrijven toeneemt. Het aantal landen dat willekeurig werknemers arresteert en vasthoudt, bijvoorbeeld, is toegenomen van 44 in 2017 tot 59 in 2018, terwijl de vrijheid van meningsuiting beperkt werd in wel 54 landen.

"Waardig werk en democratische rechten zijn in bijna elk land verzwakt, terwijl de ongelijkheid blijft toenemen", verduidelijk algemeen secretaris Sharan Burrow. "Dit fenomeen is te wijten aan het schandalige gedrag van veel multinationals, waarvan de anti-vakbondspraktijken de werknemers ervan beletten hun recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen uit te oefenen."

Wat is waardig werk?

 

Waardig werk is volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO):

  • vrij gekozen werk,
  • met een inkomen dat de gezinsbehoeften dekt,
  • met respect voor fundamentele arbeidsrechten zoals het recht op organisatie en collectieve arbeidsonderhandelingen,
  • met sociale bescherming,
  • met sociale dialoog,
  • met gelijkheid tussen alle mannen en vrouwen.