U bent hier

Actualiteit

dinsdag 1 december 2015, 14:00

De bedrijfsrevisor, een niet verwaarloosbare informatiebron voor de afgevaardigden in de OR

De economische en financiële informatie (EFI) is essentieel voor de afgevaardigden in de OR om hun syndicale taak efficiënt te kunnen volbrengen. De bedrijfsrevisor speelt een belangrijke rol bij het overbrengen en het toelichten van deze gegevens die door de werkgever worden verschaft. Er bestaat nu sinds kort een nuttig hulpmiddel om uit te leggen hoe belangrijk dit allemaal is.

De economische en financiële informatie (EFI) laat de afgevaardigden toe de economische, financiële en sociale situatie van hun onderneming beter te begrijpen om daarna uitleg te kunnen geven aan hun collega’s. Deze informatie wordt voorgelegd en besproken op de Ondernemingsraad. Bij deze oefening is er een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsrevisor. Het gaat hier niet over “iemand die samenwerkt met de baas”, zoals men zou kunnen vermoeden, maar wel over een belangrijk aanspreekpunt. De bedrijfsrevisor wordt omschreven als een onafhankelijke en onpartijdige expert.

In het kader van de OR is het zijn rol erover te waken dat de EFI-gegevens die verstrekt worden door de werkgever waarheidsgetrouw en volledig zijn. Bovendien wordt hij geacht uitleg te verschaffen en bijkomende informatie te geven.

24 praktische tips om de werking van de OR te verbeteren

Teneinde uw samenwerking met de bedrijfsrevisor te verbeteren, heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in overleg met de sociale gesprekspartners een brochure uitgegeven dat een aantal tips voor goede praktijken meegeeft om de werking van de OR te verbeteren. Deze brochure bevat verhelderende informatie omtrent de rol van de bedrijfsrevisoren (benoeming, overmaken, voorstellen en uitleg van EFI) en hun belangrijke taak in het kader van het sociaal overleg. Vergeet wel niet dat deze expert ter beschikking staat van alle partijen. We nodigen u uit om even in de brochure te bladeren teneinde een idee te hebben van de voordelen die u eruit kan halen als afgevaardigde in de OR.

Raadpleeg de brochure