U bent hier

Actualiteit

vrijdag 22 juni 2018, 16:15

De gezinszorg gaat er op vooruit! ABVV Social Profit keurde VIA 5 goed

Het vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA) geldt voor de periode 2018 tot en met 2020 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen.

We zetten de belangrijkste maatregelen voor de gezinszorg (PC318.02) hier op een rijtje!

Een volwaardige dertiende maand vanaf 2019!

Een verbetering van het aanvullend pensioen vanaf 2018

Bijna een verdubbeling van de 2de pijler!

Hogere tegemoetkoming bij verplaatsingen met de eigen wagen vanaf juli 2019

  • Voor verzorgenden en logistieke medewerkers
  • Van 0,32 euro naar 0,346 euro per km (= maximum fiscaal vrijgestelde bedrag)

Verhoging van barema’ s B2B en B1Bbis

  • De barema’s die nu in de sector gelden moeten meer afgestemd raken op de geldende barema’s in de andere non-profitsectoren.
  • Voor verzorgenden (B2B) wordt een stap gezet naar barema B2a
  • Voor omkaderingspersoneel (B1Bbis) wordt een stap gezet richting barema B1a

Verhoging van de toeslag voor feestdagen

De toeslag voor arbeid op feestdagen verhoogt van 60% naar 100%, nog in 2018.

Flexibiliteit en toeslagen :

Er worden nog in 2018 verschillende cao’ s afgesloten rond flexibiliteit en vergoedingen voor oproepbaarheid en uurroosterverstoringen voor verzorgenden. Er komt ook een cao rond wachtvergoedingen voor omkaderingspersoneel.

Extra jobs

Het VIA 5 voorziet in een stapsgewijze uitbreiding van de gezinszorg. Tegen 2020 voorziet men hier vanuit de Vlaamse overheid 42 miljoen euro extra voor.

Betere werkkwaliteit

Elke organisatie zal een beleid moeten ontwikkelen om burn-out te voorkomen en agressie te bestrijden. In het sociaal overleg zal ook plaats zijn voor het jaarlijks vormingsplan van werknemers.

Extra middelen zijn goed, nog meer uitbreiding is broodnodig! Dit akkoord is een belangrijke stap vooruit. Ondanks de moeizame onderhandelingen zijn we er toch in geslaagd om een groot deel van onze eisen voor de sector te realiseren.

Maar wij vragen de Vlaamse overheid nog steeds om nog meer te investeren in deze sector. Nog meer uitbreiding is broodnodig gezien de steeds grotere vraag naar thuiszorg. Alleen zo kan een kwalitatieve zorg gegarandeerd worden.

Meer informatie? Spreek je ABVV-delegee aan!