U bent hier

Persbericht

woensdag 17 februari 2016, 15:30

De koehandel van Accent Jobs is tegenstrijdig met het Belgisch Sociaal overlegmodel

Gisteren heeft Dominique Meyfroot, woordvoerder van het ABVV-interim, in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid de onaanvaardbare praktijken van Accent Jobs aangeklaagd. Hierbij een uittreksel van zijn verklaring:

“ Wij stellen met afgrijzen vast dat Accent Jobs de sociale verkiezingen probeert te manipuleren. De sociale verkiezingen zijn één van de hoekstenen van het Belgisch sociaal overlegmodel. En wat Accent JOBS doet of van plan is om te doen staat haaks op de principes van dit overlegmodel.

Wat Accent Jobs doet is in strijd met de Europese en internationale regels. Volgens professor Emeritus Othmar Van Achter wordt de werking van een toekomstig overlegorgaan belemmerd. En dat is een strafbaar feit. Wat Accent Jobs doet draagt ook het misprijzen weg onze minister van werk Kris Peeters, die daarmee ook het standpunt vertolkt van de federale regering. Ook vanuit de oppositiepartijen klinken sterk afkeurende geluiden.

Als vakbond willen wij het gedrag van ACCENT JOBS op de meest formele wijze veroordelen. Als het sociaal overleg door een bedrijf wordt gemanipuleerd met onduldbare praktijken , dan wordt ook dit paritair comité besmeurd, aangezien we een onderdeel zijn van het sociaal overleg.
Wij interpelleren dan ook Federgon en het VBO en vragen dat zij zich distantiëren de manier waarop ACCENT JOBS te werk gaat en willen dat zij ook ter orde geroepen worden”.

Dhr. Herwig Muyldermans van Federgon, de werkgeversfederatie voor de uitzendsector, heeft daarop gereageerd en stelde dat het om een bedrijfsdossier gaat en niet om een sectoraal dossier en dat hij Accent Jobs niet publiekelijk zou afvallen. Maar hij gaf wel toe dat het zeker niet opportuun en verstandig is wat Accent Jobs gedaan heeft.

Deze reactie van Federgon wordt door het ABVV als ondermaats beschouwd. De werkgeversorganisatie schuwt het publieke debat en neemt haar verantwoordelijkheid niet op om één van haar leden ter orde te roepen.