U bent hier

Sectorale onderhandeling

dinsdag 23 februari 2016, 14:30

Een nieuw sociaal akkoord voor de schoonmaak

Na lang onderhandelen is er in de sector van de schoonmaak een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Zoals bekend heeft de regering de ruimte voor loonverbeteringen fors aan banden gelegd, maar toch wordt de koopkracht van schoonmaaksters en schoonmakers verhoogd. Dat was ook een prioriteit.

De ARAB-premie gaat omhoog. Dat is een tegemoetkoming die de werknemers van de schoonmaak krijgen omdat zij niet beschikken over voorzieningen zoals een refter of sanitaire ruimte en daarvoor dus zelf moeten betalen. ARAB is de afkorting van Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Vanaf 2016 wordt die dagvergoeding van 0,83 euro verhoogd met 0,80 euro en komt zij op 1,63 euro.

Ook nog vanaf 1 januari 2016 wordt het gebruik van het openbaar vervoer om naar het werk te gaan volledig terugbetaald door de werkgever. Dat wil zeggen, tegen 100 procent van een abonnement.

Alle wettelijke mogelijkheden van het SWT, het eertijdse brugpensioen, kunnen door de werknemers van de sector aangewend worden.

Er is ook verbetering op het gebied van de syndicale vorming. Voortaan hebben delegees 12 vormingsdagen ter beschikking, in plaats van 10.

Nog belangrijk is dat er werkgroepen worden opgestart die twee belangrijke hete hangijzers zullen onderzoeken: het probleem van de onderaanneming en de kwestie van de overname van personeel bij de overdracht van onderhoudscontracten.

Meer over de sectorale onderhandelingen