U bent hier

Actualiteit

woensdag 9 mei 2018, 10:00

Één stem voor de werknemers in de dienstensectoren

De bewaking, schoonmaak en dienstencheques zijn 3 grote dienstensectoren. Er zijn heel wat arbeiders actief, maar uiteraard ook een niet te onderschatten aantal bedienden en kaders. Het zijn ook 3 wervensectoren. De werknemers werken niet samen op één centrale plaats maar worden uitgestuurd naar verschillende klanten. Koenraad Maertens is sectoraal verantwoordelijke voor de bewaking en schoonmaak. Issam Benali en Sébastien Dupanloup zijn  de verantwoordelijken voor de dienstencheques. We vroegen hen wat de impact van dit akkoord zal zijn op het syndicale werk.

Koenraad: “In de bewaking werken we al met een gemengd paritair comité, dat zowel bevoegd is voor arbeiders en bedienden. Maar nu zullen we ons syndicaal werk beter en efficiënter kunnen organiseren omdat één centrale bevoegd zal zijn voor alle werknemers. Er kan dus duidelijk met één stem gesproken worden.

Sébastien: “In de dienstencheques hebben we een andere situatie. De bedienden en arbeiders vallen elk onder een ander paritair comité. Maar we geven met dit akkoord een belangrijk signaal: alle werknemers in de sector zijn evenwaardig. En het zou goed zijn moesten die onder hetzelfde paritair comité vallen. “

Koenraad: “Ook in de schoonmaak willen we dit signaal geven. En zo kunnen we werk maken van een harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden van arbeiders en bedienden.

Issam: “Arbeiders en bedienden zijn beiden werknemers. Ze zitten in dezelfde positie. We mogen ons niet tegen elkaar laten opzetten. Samen kunnen we een veel sterkere tegenmacht vormen en zorgen dat iedereen vooruit gaat.”

Koenraad: “In de bewaking werken we aan een nieuwe functieclassificatie: het beschrijven, analyseren en wegen van alle functies. Als je als centrale zowel arbeiders als bedienden vertegenwoordigd kan je dit dossier op een globale manier aanpakken, met een gemeenschappelijk doel voor ogen. Daardoor zullen we veel sterker kunnen we wegen op de discussie.”

Sébastien: “Ik zie niet alleen voordelen op het sectorale niveau. Ook de bedrijfswerking in de bedrijven kunnen we versterken. Als arbeiders de realiteit van bedienden leren kennen en vice versa, dan kunnen we samen breed gedragen standpunten verdedigen ten opzichte van de werkgever.”

Issam: “We investeren vandaag heel veel in de communicatie naar onze leden. Voor de dienstencheques en de schoonmaak hebben we goed draaiende community’s opgebouwd op Facebook. Ook voor de bewaking gaan we dit opstarten. Ook hier zal het een meerwaarde zijn om alle werknemers uit de sector te kunnen bereiken en betrekken.”

Volg ons op www.facebook.com/abvvdienstencheques en www.facebook.com/abvvschoonmaak.