U bent hier

Actualiteit

maandag 26 juni 2017, 13:45

Eerste demografieplannen afgesloten

In de scheikunde werd een demografiefonds opgericht. Bedrijven kunnen er concrete actieplannen indienen met maatregelen rond werkbaarder werk. Het fonds subsidieert de kosten van die maatregelen. De eerste plannen werden ondertussen in enkele bedrijven afgesloten.  

Wij praatten met Kristof Vanden Berghe, delegee bij EOC, en Wouter Knops, delegee bij Innovia. Beiden hebben in hun bedrijf een demografieplan afgesloten.

EOC maakt halffabricaten, er wordt gewerkt in een 3-ploegenstelsel en er is nog veel fysieke arbeid. Innovia maakt plastiek folie. De arbeiders werken er in een volcontinu systeem.

Wat was de aanleiding om te praten over een demografieplan?

Wouter: De regering heeft beslist dat we langer moeten werken, ze maakt het zo goed als onmogelijk om op brugpensioen (swt) te gaan en de leeftijd voor landingsbanen werd ook opgetrokken. Maar ondertussen zien we op ’t fabriek dat de werknemers het lastig hebben: meer ziekte, slaapproblemen door het volcontinusysteem, … Er waren dus dringend maatregelen nodig om het werk werkbaarder te maken.

Kristof: wij hadden net dezelfde motivatie. Bij ons op het bedrijf zijn er zelfs mensen die vrezen dat ze hun pensioen niet gaan halen.

Welke maatregelen werden in jullie bedrijf genomen?

Kristof: Alle werknemers krijgen een extra verlofdag vanaf 45 jaar. De kosten daarvan worden door het demografiefonds gesubsidieerd. Daarnaast wordt er ook extra opleiding georganiseerd.

Wouter: wij hebben het demografieplan op tafel gelegd tijdens de vorige cao-onderhandelingen. We hebben een extra verlofdag bekomen op 50, 53, 55 en 57 jaar. Een deel van de kosten wordt gefinancierd via het demografiefonds, de rest door de werkgever zelf.

Tevreden reacties

Stond jullie werkgever open om een discussie aan te gaan over werkbaar werk?

Kristof: Alle bedrijven moeten een financiële bijdrage betalen aan het demografiefonds. Wij zeiden aan onze werkgever: “Je moet toch betalen aan het fonds, dus kunnen we beter een plan indienen met maatregelen die ten goede komen aan de werknemers.”

Wouter: Onze werkgever was ook snel bereid om te praten over een demografieplan. Maar hij kwam aanzetten met andere maatregelen. Hij wou vorming, die hij sowieso moet organiseren, laten financieren door het fonds. Maar voor ons was het duidelijk: we zetten in op serieuze maatregelen die echt zorgen voor werkbaarder werk.

Wat waren de reacties van de werknemers?

Kristof: Wij kregen heel tevreden reacties van de werknemers te horen. Het ABVV nam het voortouw in deze onderhandelingen en we werden bijgestaan door een expert van de vakbond. We zijn er ons van bewust dat één extra verlofdag een kleine stap is, maar wel een stap in de goede richting.

Wouter: Ook bij ons contente werknemers. We hebben in het plan voorzien om na een jaar te evalueren en bij te sturen moest dat nodig zijn.

Werkbaarder werk in jouw bedrijf?

Alle bedrijven uit de chemiesector kunnen een demografieplan indienen bij het demografiefonds. Zelfs KMO’s waar geen vakbondsvertegenwoordiging is. Zo'n plan moet altijd overlegd worden met de werknemers.

Wil je ook aan de slag gaan? Lees meer in ons dossier demografiefonds