U bent hier

Actualiteit

donderdag 5 juli 2018, 11:00

Flexibiliteit, toeslagen bij uurroosterverstoringen en continue dienstverlening

Op 26 juni werden er na jarenlang onderhandelen verschillende cao’ s afgesloten rond flexibiliteit en vergoedingen voor oproepbaarheid en uurroosterverstoringen.

De cao’ s flexibiliteit en uurroosterverstoring gaan in van 1 oktober 2018 tot 30 september 2021. De verschillende organisaties in de gezinszorg krijgen vanaf 1 oktober 2018 wel nog 9 maanden de tijd om deze cao’ s effectief te gaan toepassen in het bedrijf.

Gezien de erg complexe materie verwijzen we jullie bij vragen graag door naar jullie vakbondsafvaardiging op de werkvloer. Ze zullen er op toezien dat de cao’s ook correct worden toegepast en helpen jullie graag verder bij vragen of problemen.

We geven jullie hier alvast de belangrijkste principes mee:

CAO Uurroosterverstoring

 • Voor alle verzorgenden, huishoudhulpen en oppassers (behalve oppas zieke kinderen)
 • Indien de werkgever minder dan 5 dagen op voorhand het uurrooster wenst te wijzigen, krijg je daar een vergoeding* voor:

 • *Uitzondering: wanneer je slechts één uur vroeger of later start. Dan krijg je geen vergoeding.
 • Indien er meerdere wijzigingen zijn (bv. op 2 verschillende dagen) wordt het hoogste bedrag betaald.
 • Voorwaarden voor de uurroosterverstoring zijn:
  • De vraag moet van de werkgever komen,
  • het moet om een dringende hulpvraag gaan,
  • Je moet instemmen met deze wijziging (je kan dus steeds weigeren).
 • De minimumduur van een prestatie kan slechts twee uur bedragen in volgende gevallen: cliëntenoverleg, wijkwerking, medisch onderzoek en cliëntgerichte vormingen die op de werkvloer worden georganiseerd.

CAO Flexibiliteit

 • Voor verzorgenden en oppassers die vrijwillig in dit systeem wensten te stappen (dus niet automatisch van toepassing). Je krijgt geen financieel voordeel.
 • Indien je instapt krijg je een variabel uurrooster met een variabel arbeidsritme (=wekelijkse arbeidsduur varieert). De ene week kan je bv. meer uren werken dan je referentie-uurrooster, en de andere week minder.
  • Als voltijdse bouw je maximum 48 plusuren op en 16 minuren
  • Als halftijdse bouw je maximum 24 plusuren op en 8 minuren
 • Je kan aan de leidinggevende vragen om plusuren op te nemen. Hiervoor bestaan 2 procedures: één op korte (2 weken) en één langere termijn (6 weken). Het opnemen van de plusuren gebeurt in dialoog met de leidinggevende.
 • Ondanks de wekelijkse arbeidsduur in dit systeem van week tot week kan verschillen heb je wel nog steeds een referentie-uurrooster waar men bij de planning zo veel als mogelijk rekening mee moet houden. Je kan ook een vast moment in de week aangeven waarop je geen prestaties zal doen.
 • Je kan altijd opnieuw uit dit flexibel systeem stappen, mits een te volgen procedure. Deze kan maximum 6 maanden kan duren. Omwille van familiale redenen kan je ook tijdelijk uit het systeem stappen.

CAO continue dienstverlening

 • Deze CAO werd vernieuwd en treedt in werking op 1 oktober 2018 maar geldt voor onbepaalde duur.
 • De CAO is er vooral gekomen voor het begeleidend personeel in de gezinszorg.
 • Wat is er nieuw?
  • Extra vergoeding voor feestdagen (voor alle werknemers in de gezinszorg) wordt verhoogd van 60% naar 100%. De andere percentages blijven dezelfde (zaterdag: 30%, zondag 100%, ’s avonds en ’s nachts: 30%)
  • Bereikbaarheid:
   • Je krijgt een wachtvergoeding in het geval je buiten je uurrooster telefonisch bereikbaar bent voor verzorgenden die aan het werk zijn en je je buiten de werkplaats bevindt (m.a.w. tijdens je privé-tijd)
   • De wachtvergoeding bedraagt €55 bruto voor een wachtperiode van 24 uur. Indien de wachtperiode korter is, wordt de vergoeding pro rata toegekend. De extra percentages die je krijgt voor werk op zaterdag, zondag, feestdagen of ’s avonds of ’s nachts zijn ook op deze wachtvergoeding van toepassing.
   • Indien de telefonische oproep of het werk die er uit voortvloeit tijdens je privé-tijd, minstens een kwartier duurt, dan wordt deze tijd beschouwd als werktijd (dus krijg je hiervoor je normaal loon, bovenop de wachtvergoeding).
   • Indien men een gelijkaardige regeling wenst uit te werken voor de bereikbaarheid van verzorgenden, dan gebeurt dit op bedrijfsniveau. Het moet wel altijd op basis van vrijwilligheid.
 • De concrete toepassing van deze cao wordt in de organisatie uitgewerkt. De syndicale afvaardiging wordt betrokken bij het uitwerken van verder afspraken hieromtrent.