U bent hier

Persbericht

dinsdag 2 mei 2017, 14:30

FOD WASO en de Schoonmaaksector investeren in gratis risicoanalyse-tool voor de sector

Persbericht 3 mei 2017

Om de werkcondities in de schoonmaaksector te blijven verbeteren lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vandaag het risicoanalyse-instrument OiRA. Deze online tool geeft de KMO’s in de schoonmaaksector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA-Schoonmaak kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de FOD WASO.

Wat is OiRA?

OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) om bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uit te voeren op de werkvloer.

In de gids wordt stap voor stap het proces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. De Belgische ‘kappers’-tool diende als basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. Na de OiRA-Horeca in 2017 worden dit jaar ook OiRA’s voorzien voor de bakkers, de tuinaanleg en de podiumkunsten.

Frank Dehasque, FOD WASO en Belgisch focal point manager EU-OSHA, voegt hieraan toe: “De Schoonmaak-tool bestaat al sinds vorig jaar in een aantal Europese landen en diende als inspiratiebron voor de ontwikkeling van de Belgische tool. Het omgekeerde is echter ook vaak het geval en wij zijn er fier op dat in België ontwikkelde tools soms als voorbeeld dienen in Europa. Dit toont duidelijk het sterke engagement van België aan voor de ontwikkeling van diverse tools in nauwe en goede samenwerking met de betrokken sectoren”.

Mogelijke risico's in de schoonmaaksector

OiRA-Schoonmaak werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het schoonmaken in diverse werkomgevingen in verschillende soorten gebouwen. Dit zorgt ervoor dat de risico’s waaraan schoonmakers blootstaan, niet enkel gelinkt zijn aan de job, maar ook aan de specifieke situaties verbonden aan de plaats waar ze aan het werk zijn.

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool is een eenvoudige manier om bij te dragen tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

Iedereen die meewerkte aan de ontwikkeling van de tool, was zich al langer dan vandaag bewust van het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. OiRA Schoonmaak speelt dus in op hun reële behoeften. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool te promoten via hun netwerk.

EU-OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: "Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project bieden wij Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden."

Naast de Belgische tools Bouw, Hout, Kappers, Horeca en nu Schoonmaak, werden de voorbije jaren overal in Europa al heel wat OiRA’s ontwikkeld zoals bvb de tools OiRA Landbouw en Commerciële winkels in Letland en de Europese OiRA Life Performance tool (podiumkunsten). En daar stopt het niet bij. Net als elders in Europa wordt in België al druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools, telkens in nauwe samenwerking met de betreffende sectoren.

Nationale organisaties die graag meer informatie ontvangen over het OiRA-project, kunnen EU-OSHA contacteren via e-mail: oira@osha.europa.eu.

Bekijk ook: 

OiRA-Website

Reeds beschikbare tools

OiRA – Veelgestelde vragen

 


[1]EU-OSHA België in samenwerking met ABVV Schoonmaak, ACV Voeding en Diensten en ABSU (De Algemene Belgische SchoonmaakUnie)