U bent hier

Internationaal

vrijdag 26 juni 2015, 13:45

Het echte werk voor meer waardig werk voor het huispersoneel kan beginnen

In het kader van de 104e sessie van de Internationale arbeidsconferentie in Genève heeft België de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel geratificeerd. Het echte werk voor meer waardig werk voor het huispersoneel kan dus beginnen.

Vanaf nu moet België effectieve maatregelen nemen om een einde te maken aan de uitbuiting en het misbruik waarvan duizenden huishoudelijke werknemers, hoofdzakelijk (buitenlandse) vrouwen - ook in ons land - het slachtoffer zijn. Nu begint het echte werk. Een wetenschappelijk onderzoek moet de huidige realiteit van de huisarbeid in België in kaart brengen. Op basis daarvan kunnen dan de nodige maatregelen worden getroffen aangaande de arbeidsomstandigheden, het welzijn op het werk, het creëren van een tewerkstellingssysteem dat helder is voor zowel werkgever als de werknemer, de oprichting van een infopunt en het verzekeren van de toegang van sociale inspectie tot de werkvloer … Als deze kwesties niet geregeld worden, zal de conventie dode letter blijven en zal de uitbuiting van dienstboden, diplomatiek huishoudpersoneel en huisbedienden een feit blijven.

De Algemene Centrale-ABVV maakt deel uit van de Belgische 12-12 coalitie. Gedurende bijna 4 jaar heeft deze coalitie de verschillende Belgische beleidsniveaus aangesproken om werk te maken van die ratificatie. Dat werk heeft nu geloond: begin dit jaar hadden alle parlementen het licht op groen gezet.

Het statutair congres van onze centrale besliste ook om vanaf 2017 een concreet solidariteitsproject op te zetten met de Zuid-Afrikaanse vakbond voor huishoudarbeidsters.

Lees het persbericht van de coalitie 12.12