U bent hier

Persbericht

woensdag 9 mei 2018, 9:00

Historisch akkoord tussen de BBTK en de Algemene Centrale: organisatie per sector niet per statuut

De BBTK en de Algemene Centrale (AC) – de twee grootste centrales binnen het ABVV – zijn tot een akkoord gekomen dat voor 47 sectoren het principe vastlegt van één centrale per sector. Voortaan zullen werknemers van de betrokken sectoren vertegenwoordigd worden door de BBTK of de AC, ongeacht hun statuut. Wij spelen onze rol in de vernieuwing van het sociaal overleg. 1 werknemer op 3 is (on-)rechtstreeks betrokken bij dit akkoord. Het gaat om een samenwerkingsakkoord en geen fusie. Voor onze leden zal de dienstverlening niet veranderen. 

Harmonisering arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt en het sociaal overleg zijn onderhevig aan verandering. Zo is er de veelbesproken harmonisering van de statuten arbeider/bediende die zich zal verder zetten. Er vond reeds een harmonisering plaats wat betreft het ontslagrecht en de carenzdag. Het interprofessioneel akkoord 2017-2018 bepaalt bovendien dat de sociale partners tegen het einde van 2018 moeten bekijken welke maatregelen nog kunnen genomen worden.

Ook de paritaire comités zullen hervormd worden. Vandaag zijn er verschillende paritaire comités voor arbeiders en bedienden in dezelfde sector. Eén centrale per sector vereenvoudigt het sociaal overleg aanzienlijk. Als vakbonden kunnen we efficiënter sociaal overleg uiteraard alleen maar toejuichen.

Erwin De Deyn, voorzitter BBTK

“Het principe van één centrale per sector is essentieel voor de werknemers. Zo zullen we hen in de toekomst nog beter kunnen verdedigen. Eén centrale per sector dat wil zeggen: één stem voor alle werknemers, ongeacht hun statuut.”

“Het sociaal overleg zal efficiënter verlopen en er zal een grotere eenheid zijn. We zullen een grotere tegenmacht ten aanzien van de werkgevers zijn in de bedrijven en sectoren en ten aanzien van de overheid voor de social profit.”

Werner Van Heetvelde, voorzitter Algemene Centrale

“We hebben dit akkoord gesloten om onze leden in de toekomst nog beter te verdedigen en een nog efficiëntere dienstverlening te bieden. Dat was het uitgangspunt.”

 “De leden moeten zich geen zorgen maken. Onze diensten blijven gegarandeerd. Voorlopig kan iedereen in zijn vertrouwde kantoor terecht. We gaan nu hard werken aan de uitvoering van het akkoord en zullen alle leden op tijd en stond op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.”


 

Ten slotte zal deze harmonisering ook de organisatie van de sociale verkiezingen wijzigen. Ten vroegste in 2020 maar zeker tegen 2024 zal er sprake zijn van één gezamenlijke lijst voor arbeiders en bedienden.

In het kader van deze veranderingen is het niet meer dan logisch dat de werknemers van een sector door één enkele centrale vertegenwoordigd worden. De AC en de BBTK nemen hun verantwoordelijkheid op en nemen het initiatief om te vernieuwen in functie van deze evoluties. We maken niet langer het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Eén stem voor alle werknemers, ongeacht hun statuut

Eén centrale per sector dat wil zeggen: één stem voor alle werknemers van die sector. We zullen zo nog beter in staat zijn om een federale tegenmacht te organiseren in de bedrijven en sectoren én ten aanzien van de overheid voor de social profit.

Onze organisatie zal beter afgestemd zijn op de realiteit van het terrein, wat ook de samenwerking bevordert en ons toelaat de belangen van onze leden nog beter te verdedigen in de toekomst. Leden en militanten in de betrokken sectoren zullen van de AC naar de BBTK of omgekeerd gaan. Deze overgang zal stap voor stap gebeuren met de nodige ondersteuning vanuit de centrales.

Myriam Delmée, algemeen secretaris BBTK

“De wereld waarin wij leven evolueert voortdurend, de arbeidsmarkt ook.
Technologie en digitalisering zijn intussen schering en inslag geworden. De jobs en de functies zijn in volle omwenteling, net als de arbeidsvoorwaarden.”

“Als vakbonden hebben we een belangrijke stap gezet om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.  Zo passen wij ons aan de realiteit en de behoeften van de werknemers aan.”

Eric Neuprez, algemeen secretaris Algemene Centrale

“Historisch werd het onderscheid tussen arbeiders en bedienden gemaakt op basis van handenarbeid en hoofdarbeid. Maar vandaag is dit onderscheid in de praktijk voorbij gestreefd.”

“Door voor arbeiders en bedienden samen te onderhandelen in een sector kunnen we streven naar een harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden van beide groepen. Dat zal de solidariteit tussen alle werknemers versterken.”


 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit vlot zal verlopen. Het gaat niet om een fusie, de BBTK en de AC gaan een akkoord voor de toekomst aan. Aangezien het gaat om een uitwisseling van sectoren heeft dit akkoord dan ook geen impact op de tewerkstelling binnen de centrales.

Ten laatste tegen 1 januari 2019 zullen de mandaten in de betrokken paritaire comités en andere paritair beheerde organen, overgeheveld worden.

Meer informatie

Meer informatie voor de pers

Welke sectoren zijn in dit akkoord betrokken?

Waarom dit akkoord?