U bent hier

Actualiteit

dinsdag 3 februari 2015, 11:15

Indexsprong = Diefstal

Onze index, wat is dat?

De automatische indexering van de lonen en uitkeringen is een uniek systeem. Het systeem volgt de evolutie van de prijs van een lijst van producten en diensten die wij werknemers kopen of gebruiken. Stijgt die prijs, dan stijgt het indexcijfer. Als het indexcijfer voldoende is gestegen, worden, onze lonen automatisch verhoogd. Dat noemen we een indexaanpassing.

Op die manier hebben we de garantie dat we met ons loon evenveel producten kunnen blijven kopen. Onze index is dus geen loonsverhoging. Het zorgt er wel voor dat onze koopkracht niet daalt.

Meer informatie over de indexering in onze dossiers

Wat doet de regering, met de steun van werkgevers ? 

Regering – en werkgevers – stellen dat werknemers te duur zijn. Dat bedrijven niet kunnen “concurreren”.

Om hier iets aan te doen willen ze één indexsprong overslaan. Concreet betekent dit 2 % koopkracht afnemen van werknemers en uitkeringstrekkers. Lonen en uitkeringen zullen de stijging van de levenduurte niet volgen.

Werknemers te duur? Werkgevers –en regering – vergeten te zeggen dat ze de afgelopen jaren (en opnieuw in 2016) veel bijdrageverminderingen hebben gekregen die werknemers al een pak “ goedkoper” maken. Vandaag al wordt zo één arbeidsdag op vijf gesubsidieerd door de regering.

En over die concurrentie : uit een overheidsrapport blijkt duidelijk dat lonen in de buurlanden ( onze belangrijkste concurrenten ) sneller stijgen dan bij ons. De indexsprong wordt dus weer een nieuw cadeau voor de bedrijven.

Eén indexsprong : dat valt toch mee ?

De indexsprong betekent dat je elke maand een som gaat missen. Maand na maand, jaar na jaar stapelt dit verlies zich op, tot het einde van je loopbaan. Maar ook daarna, want ook in je pensioen blijf je die 2 % voelen. Op het einde van de rit betekent dit een behoorlijk kapitaal dat je kwijt bent. Voorgoed.

Op de website van het ABVV : "Hoeveel verlies ik met de indexsprong?" 

De indexsprong wordt gecompenseerd…

…Door de verhoging van ons netto-loon?

De regering besliste om wie werkt netto meer loon te laten overhouden (via de verhoging van de beroepskosten die je kan aftrekken van je belastbaar loon). En de regering zegt daarmee de indexsprong te compenseren. Onzin : dit compenseert maar zeer gedeeltelijk het verlies. En het geldt alleen maar voor werkenden.

…Producten en diensten worden helemaal niet duurder?

De prijzen van producten en diensten stijgen op dit moment heel traag. Maar ze stijgen wel. Het effect van een indexsprong gaan velen misschien pas in 2016 of zelfs 2017 voelen. Dat is juist.

Maar ….2 % afpakken nu of pas morgen, waar is het verschil? Je bent het wel voorgoed kwijt. 

Vakbonden zouden kunnen onderhandelen over loonstijgingen?

Het voorstel van de werkgevers (en intussen ook van anderen) is dat in sectoren en bedrijven over maximum 0,5 tot 0,8 % loonstijgingen kan onderhandeld worden.

Hoe kan 0,5 of zelfs 0,8 % loonstijging een verlies van 2 % compenseren?

En in hoeveel sectoren en bedrijven gaan we die 0,8% kunnen realiseren ?

En wat met uitkeringen?

Een indexsprong creëert jobs ?

Regering en werkgevers beweren dit bij hoog en bij laag. Door de indexsprong daalt de loonkost, staan bedrijver sterker en komen er banen bij. Eerst zien en dan pas geloven.

Diezelfde werkgevers willen hiervoor geen garanties geven. En de regering weigert van de werkgevers garanties te eisen.

Zonder garanties zal een indexsprong enkel de bedrijfswinsten doen stijgen. Aandeelhouders zullen zich in de handen wrijven.

OM AL DIE REDENEN IS HET VOOR HET ABVV HEEL DUIDELIJK

INDEXSPRONG = DIEFSTAL