U bent hier

Actualiteit

maandag 26 juni 2017, 15:30

Keramiek: Belref en Vesuvius, de strijd gaat verder

Het is nu bijna een jaar geleden dat de directie van Vesuvius Oostende een herstructurering aankondigde. En bij Belref in Saint-Ghislain kregen de werknemers 3 maanden geleden te horen dat men een microstructuur zou oprichten met nog slechts 11 arbeiders. Tijdens de syndicale raad van de keramieksector maakten de delegees de balans op.

De delegees van Vesuvius hebben er een jaar van moeilijke onderhandelingen opzitten. “25 arbeiders zijn ondertussen op straat gezet, daarnaast hebben een aantal mensen er zelf voor gekozen om te vertrekken”, aldus Koen Haghebaert. Momenteel loopt een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank om de bescherming van 5 personeelsafgevaardigden op te heffen. “Het is duidelijk dat deze mensen specifiek geviseerd worden, het gaat om delegees met veel ervaring én veel stemmen”.

Indien de rechtbank dit goedkeurt, zullen zij ontslagen worden zonder de voordelen die de andere ontslagen werknemers kregen binnen het sociaal plan. De Algemene Centrale zal dan zeker naar de rechtbank stappen om deze discriminatie aan te klagen.

Ondertussen zijn de arbeiders niet te spreken over de situatie op de werkvloer: ‘Er is te weinig personeel nu, de werkdruk is zeer hoog, men doet ook meer beroep op uitzendkrachten, mensen met een arbeidersstatuut doen bediendenwerk, het absenteïsme is verdubbeld... Ons gevoel is zeer negatief: vooral dat afspraken niet gerespecteerd worden en dat elk menselijk aspect ontbreekt valt heel zwaar”.

Koen merkt ook nog op dat de groep nu een nieuwe ontslagronde bij bedienden in België heeft aangekondigd. Ondertussen is er een nieuwe vestiging gepland in Krakau…”

Belref: microstructuur met uitzendkrachten

Belref werd ondertussen omgevormd tot een ministructuur. Dat gebeurde in het kader van de WCO-procedure (Wet Continuïteit Ondernemingen). Elf arbeiders zijn aan het werk gebleven. De arbeiders zijn gedegouteerd. “Dat een bedrijf sluit omdat er geen werk meer is, dat er een curator komt, dat is allemaal aanvaardbaar", aldus de voormalige syndicale delegatie. “Maar wat hier gebeurd is: Dominique Leone heeft niets van zijn bedrijf verloren, hij heeft de naam veranderd en kan nu gewoon doorgaan. Dat is een failliet op de hoofden van de werknemers”.

De ontslagen werknemers hebben bovendien nog zwaar actie moeten voeren om hun laatste loon (van maart) uitbetaald te krijgen. Uiteindelijk heeft Leone toch toegegeven.

De situatie is moeilijk voor de ontslagen arbeiders, maar ook voor zij die overblijven op de werkvloer en het zonder al hun collega’s moeten stellen. “Wij hebben van in het begin gezegd dat het onmogelijk was om de fabriek draaiende te houden met 11 arbeiders. Een week na het ontslag zijn al 3 van de ontslagen werknemers opnieuw aan de slag gegaan als uitzendkracht. Daarna zijn er 8 ETA ingezet… Het is een schande”.

De arbeiders van beide bedrijven benadrukken hun solidariteit met elkaar. “Het waren drie zware maanden. Het vergde enorm veel energie van de delegees dus wij begrijpen wat jullie nu al een jaar meemaken”, aldus de delegatie van Belref.