U bent hier

Actualiteit

dinsdag 9 januari 2018, 11:45

Lonen vanaf 1 januari 2018

De afgevlakte gezondheidsindex van december 2017 (103,72) is met 0.44% gestegen t.o.v. de afgevlakte gezondheidsindex van juni 2017 (103,27). 

De sectorale minimumlonen en de reële salarissen moeten worden aangepast aan deze indexering. 

De volgende indexering zal normaal plaatsvinden op 1 juli 2018 en zal gebaseerd zijn op de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex tussen juni 2018 en december 2017. 

Als gevolg van het sectorakkoord 2017-2018 stijgen de sectorale baremalonen op 1 januari 2018 met 1,1%. 

De werkelijke uurlonen worden met 1,1% verhoogd voor zover er in de onderneming waar er geen verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van groepsverzekering, geen bedrijfsakkoord werd gesloten en neergelegd uiterlijk op 31/12/2017 dat voorziet in een andere invulling. 

De werkelijke uurlonen worden met 0,8% verhoogd voor zover er in de onderneming waar er verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekering, geen berdijfsakkoord werd gesloten en neergelegd uiterlijk op 31/12/2017 dat voorziet in een andere invulling.

In bijlage het pamflet met de lonen vanaf 1 januari 2018.