U bent hier

Actualiteit

donderdag 14 juni 2018, 11:30

Maatregelen voor werkbaar werk bij BASF en Vinventions

In september 2016 ging in de Chemie het demografiefonds concreet van start. Dat werd opgericht onder impuls van het ABVV, onder meer na acties in de Chemie en Petroleum in Antwerpen. In zowel grote als kleine bedrijven kunnen de werkgever en de werknemers samen concrete projecten opzetten om het werk werkbaarder te maken. Wij gingen een kijkje nemen bij BASF en Vinventions waar onlangs een demografieplan werd afgesloten.  

Dankzij het demografiefonds werken nu al 45.000 werknemers in chemiebedrijven waar een demografieplan is afgesloten, en dit op een totaal van ongeveer 90.000 werknemers in de sector. Het fonds betaalt de kosten van de plannen. Per jaar kan 18 miljoen euro ingezet worden. 

BASF

Ook bij chemiereus BASF in Antwerpen kwam men tot een geslaagd demografieplan. “Vooral de maatregelen binnen het actiegebied ‘werk’ zijn voor ons belangrijk”, verduidelijkt ABVV-afgevaardigde Ivo Janssen. “Concreet zijn 21 proces-operatoren extra aangeworven om het werk van de ploegmedewerkers werkbaar te maken”. Zij zullen opgeleid worden om onmiddellijk ingezet te worden daar waar er uitstroom is door bijvoorbeeld landingsbanen, ziekte, pensioenen, zwangerschapsverlof…

Janssen: “Dat is enorm belangrijk. Dit is een groot bedrijf en een uitstroom van een 20-tal mensen is dus niet ongewoon. Indien er eerst vacatures moeten uitgeschreven, mensen opgeleid worden, zorgt dit voor een zware extra belasting van de andere arbeiders. Voor 2018 voorzien we momenteel extra verlofdagen die in de bedrijfs-cao zijn afgesproken”.

Janssen is positief over het demografieplan al moeten de vakbondsafgevaardigden wel waakzaam blijven. “De werkgever is heel creatief als het aankomt op het aanbrengen van maatregelen voor het demografieplan. Maar soms zijn het zaken die volgens de welzijnswetgeving sowieso verplicht zijn, of die niet tot het doel van een demografieplan behoren. Die mogen dan ook niet door het fonds betaald worden. Dan moeten we al eens op de rem gaan staan”.

Vinventions

Men vraagt ons voortdurend om meer te produceren, dus is een verbetering van het welzijn van de werknemers essentieel. Dat wilden we via het demografieplan bereiken, aldus Philippe Demonceau, delegee bij Vinventions in Verviers.  “Daarom hebben we op alle actiedomeinen van het demografieplan voorstellen ingediend. En we hebben over alle punten een akkoord bereikt. Eén van de belangrijkste maatregelen is een extra vakantiedag vanaf 45 jaar”.

Daarnaast wordt een peter- en meterschap per afdeling opgezet. Dat voorziet iemand die instaat voor het opleiden van nieuwe werknemers of het omkaderen van collega’s na een lange afwezigheid. Er zullen ook bovenwettelijke aanpassingen gebeuren aan de machines om het aantal repetitieve bewegingen te beperken. En er komt een medische check-up voor 45-plussers, maar op vraag ook voor wie jonger is.

“We hebben de tijd genomen om met de directie uitgebreid te praten over de verschillende punten die beter moeten in onze onderneming”, besluit Philippe. “De uitwisseling was constructief en we gaan allemaal in dezelfde richting. Voor de toekomst zitten er al een aantal nieuwe acties in de pijplijn”.

Foto: In 2015 voerden arbeiders en bedienden uit de Chemie en Petroleum actie in Antwerpen tegen de pensioenplannen van de regering. Ze eisten een menselijke eindeloopbaan en maatregelen voor werkbaar werk. Die actie lag mee aan de basis van de oprichting van het demografiefonds.