U bent hier

Actualiteit

woensdag 11 mei 2016, 14:30

Meer langdurig zieken: de 'oplossing' van Maggie De Block

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gooide deze week nog maar eens olie op het vuur: Om de stijging van het aantal langdurig zieken -en de kosten daarvan- aan te pakken, overweegt ze een bijkomende opvolgingsprocedure aan de hand van een vragenlijst. Geen woord echter over het wegnemen van de oorzaken van ziektes en burn-out. Nog meer druk op de werknemers, het  lijkt wel het sleutelwoord van de regering Michel. 

Volgens de cijfers van het RIZIV telde België eind 2014 ongeveer 370.400 langdurig zieken, dit is een toename van 64 procent in tien jaar. Een situatie die de regering ongerust maakt. Niet omwille van de gezondheid van de werknemers, maar omwille van de kost die deze voortdurende stijging met zich meebrengt. Om het probleem op te lossen heeft Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, beslist om een procedure op te starten waarbij de zieken opgevolgd worden via een vragenlijst. 

De regering is zelf schuldig

Wat vooral tegen de borst stuit is dat de regering zwijgt over de redenen van deze stijging. Het is duidelijk dat regeringsmaatregelen zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, de inperking van het brugpensioen of de activering van zieke werknemers, een invloed hebben op de gezondheid. Dat vertaalt zich in een toename van aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals rugpijn en psychische aandoeningen zoals burn-out. 

Ook is het zo dat verzekeraars steeds vaker weigeren om letsels te erkennen als arbeidsongeval. Ook het aantal aanvragen tot erkenning van beroepsziekte dat wordt afgewezen neemt toe, waardoor de betreffende werknemers bij het RIZIV terechtkomen.

Langdurig zieken zijn geen profiteurs 

Een enquete van Solidaris begin 2016 toont aan dat werknemers spontaan het werk hernemen indien hun gezondheid terug verbetert. Het beeld van zieke werknemers die totaal geen inspanningen leveren om zich terug op de arbeidsmarkt te integreren gaat echt niet op. Meer dan 80 procent van de langdurig zieken herneemt het werk na zes maanden. Hen sanctionneren is onnodig en contra-productief. 

Voor Véronique Dumonceau, raadgevend arts bij Solidaris, is de opvolging via de vragenlijst van de Block een slecht idee: 'Op het moment dat deze mensen zich heel slecht voelen is het echt niet opportuun om hen nog met een extra vragenlijst te benaderen. Ze zijn uitgeput en hebben rust en verzorging nodig. Een verhoging van de controles en bijhorende sancties is contra-productief.'

Meer middelen voor preventie 

Voor onze centrale is het essentieel dat er een globaal plan komt rond preventie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, om zo te zorgen dat werknemers minder snel ziek worden. Een sanctiemechanisme is zeker niet de oplossing. Het effect daarvan zou zijn dat mensen die nog ziek zijn toch al aan het werk gaan, met alle gevolgen van dien. 

Deze nieuwe verklaringen van De Block zijn onrustwekkend en bewijzen dat preventie geen deel uitmaakt van de plannen van deze rechtse regering. Weerom is het enkel het financiële plaatje dat telt en is het menselijke aspect ondergeschikt. 

Lees ook: Nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid ten koste van de gezondheid