U bent hier

Actie

woensdag 28 maart 2018, 15:30

Militanten voeren actie tegen ontslag delegee

Sinds enkele weken is er sprake van sociale onrust op het houtverwerkend bedrijf Norbord in Genk. De directie besliste op 19 februari om over te gaan tot het ontslaan van een ABVV-afgevaardigde. Ze is van mening dat de afgevaardigde fouten heeft gemaakt, waardoor een veiligheidsonderzoek niet exact volgens de voorziene procedure kon verlopen. Onze centrale reageert verbolgen op deze beslissing.

“Wij hebben geen enkele kans gekregen om vooraf het probleem te bespreken”, stelt Jeroen Vleugels, bevoegd secretaris voor Algemene Centrale ABVV. “Wanneer wij de details bekijken, zijn we ervan overtuigd dat wij perfect hadden kunnen bijsturen. Bovendien is er door onze afgevaardigde geen fout gemaakt op gebied van veiligheid. Onze afgevaardigde heeft zijn verklaring per mail overgemaakt (zodat iedereen de verklaring kon meelezen) en niet in een gesloten document. Volgens de directie is dit een zwaarwichtige reden tot ontslag.”

De Algemene Centrale ABVV is van mening dat werken aan veiligheid een continu verbeteringsproces moet zijn, waarbij niemand angst moet hebben om voorstellen te formuleren, om fouten toe te geven of ook kritische vragen te stellen. “Norbord werkt voortdurend rond veiligheid. Het gaat vaak erg ver, zoals een snelheidslimiet tot 19,5 km/h op de parking. Moest onze afgevaardigde 20 km/h op de parking hebben gereden, zou die een sanctie krijgen en een directielid dat 30 km/h zou rijden, zou slechts zijn excuses moeten aanbieden.”

“Dat blijkt toch wanneer de bedrijfsleider zonder veiligheidsmiddelen in een verboden zone komt, er slechts excuses worden aangeboden. Sommige onderzoeken, waarbij ploegbazen of teamleaders betrokken zijn, worden gewoonweg niet gevoerd, maar onze afgevaardigde wil men nu ontslaan om dringende reden en dit voor de lichte overtreding van een richtlijn. De werkgever heeft bovendien zelf de eigen procedure niet correct gevolgd. Dat is een beleid van twee maten, twee gewichten.”

Inmiddels vonden er 3 verzoeningsgesprekken plaats, zonder resultaat. Onze centrale eist de verdere tewerkstelling, de directie wenst enkel over een vergoeding te spreken. “Als men hem wil ontslaan, moet men daar eerlijk over zijn en geen valse redenen aanwenden, maar men kent de mogelijke boetes. Wij pikken het niet dat men nu de veiligheid misbruikt om toch maar van onze afgevaardigde af te geraken. Daarom voeren wij actie, nu en in de toekomst.”

Ook een verzoeningsbureau op het paritair comité bracht geen oplossing. De zaak is ondertussen ook ingeleid bij de arbeidsrechtbank. Er loopt ook een petitie tegen het ontslag van de delegee.