U bent hier

Internationaal

dinsdag 23 oktober 2018, 16:15

Nieuwe grondwet voor Cuba

De Cubaanse grondwet van 1976 wordt hervormd. Nog tot 15 november kan de bevolking het voorlopige voorstel analyseren en er commentaar op geven. Begin volgend jaar volgt dan een referendum.

Een hervorming van de grondwet is noodzakelijk in het kader van de recente sociale en economische  aanpassingen. In België zou dit aan de hand van een grondwetsherziening gebeuren. Cuba kiest voor een nieuwe grondwet waarover de bevolking zich via een referendum mag uitspreken.

135.000 vergaderingen

Het Cubaanse parlement werkte sinds 2013 een voorstel uit. Dit werd in juni goedgekeurd en nu wordt de bevolking geconsulteerd. Dit is naar goede Cubaanse gewoonte piekfijn georganiseerd. Bijna een miljoen exemplaren van het voorstel werden uitgedeeld. Tijdens meer dan 135.000 vergaderingen in scholen, bedrijven, gemeenschapscentra, enz. kan de bevolking verbeteringen en aanvullingen aanleveren.

Op basis van de vergaarde informatie wordt een vervolledigd voorstel aan het parlement voorgelegd. Begin volgend jaar zal de definitieve versie aan een nationaal referendum onderworpen worden.  

Homohuwelijk en privé bezit

Grote grondverschuivingen zijn niet te verwachten. Het socialistische karakter van de revolutie, het unitaire éénpartijstelsel en de planeconomie worden behouden. De nieuwe grondwet zal wel gedetailleerder zijn en een betere structuur vertonen. Opmerkelijk zijn de nieuwe figuren van eerste minister en provinciegouverneur, beperkingen in duur voor hogere ambtstermijnen, de toelating van het homohuwelijk en de formele erkening van het privé-bezit van productiemiddelen.

Recht op waardig werk

Ten gunste van de arbeiders worden een reeks fundamentele verworvenheden behouden:  actieve deelname aan de socialistische planning van de economie, recht op een waardig werk, werkdag van acht uren, een wekelijkse rustdag, jaarlijks betaald verlof, recht op gezondheid en bescherming op het werk.  Daarnaast ook verloning volgens de hoeveelheid, complexiteit en kwaliteit van het geleverde werk en de behaalde resultaten, volgens het principe “iedereen levert volgens zijn mogelijkheden en ontvangt volgens zijn geleverde werk” en tenslotte gelijk loon voor gelijk werk.

Midden 2019 zal de definitieve versie van de nieuwe grondwet door het parlement bekrachtigd worden en moet er werk gemaakt worden van haar implementatie.