U bent hier

Internationaal

dinsdag 14 juli 2015, 11:30

Ook in Rwanda begint alles met vorming

Voor de Algemene Centrale-ABVV is solidariteit een waar leitmotiv. Deze solidariteit kan verschillende vormen aannemen. Van de vele internationale solidariteitsprojecten die wij steunen, verdient dat met Rwanda onze bijzondere aandacht. Dit project startte in 2007 via het ABVV. Maar wat houdt het nu in?

We werken in het land samen met CESTRAR (Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda). We traden eerst op als technisch specialist in dit project dat in het bijzonder bedoeld was voor de werknemers in de bouwsector. Vanaf 2009 werden de banden nauwer aangehaald en hebben we een specifiek project op touw gezet met de syndicale centrale STECOMA die aangesloten is bij CESTRAR en die zich bezighoudt met de bouw.

Klemtoon op veiligheid en gezondheid

We helpen met het organiseren van vormingen voor vakbondsafgevaardigden. Thema’s als gezondheid en veiligheid op de bouwwerven worden belicht. Deze vormingen worden steeds frequenter gegeven en kunnen op een groeiende belangstelling rekenen. Deze actie van de syndicale centrale STECOMA kadert bovendien in het beleid van het Rwandese ministerie van tewerkstelling rond de strijd tegen arbeidsongevallen. De regering wil de vakbondsorganisaties bij dit beleid betrekken.

We helpen STECOMA eveneens om voet aan de grond te krijgen in de regio’s. De eerste vakbondsafdeling werd in Kigali opgericht, maar toen al had STECOMA de ambitie om overal in het land afdelingen te vestigen. Een noodzaak, als je ziet hoe moeilijk het is om je te verplaatsen in Rwanda.

Essentiële hulp

STECOMA telt momenteel ongeveer 2.300 leden en ontvangt heel weinig bijdragen aangezien leden vaak stoppen met betalen zodra zij werkloos worden. Buitenlandse hulp is dus van levensbelang.

Maar naast het programma dat met het ABVV werd ontwikkeld, hebben wij ook rechtstreeks hulp geboden. We hebben bijvoorbeeld, samen met de afdelingen Waals-Brabant en Luxemburg, 3 bromfietsen gekocht zodat afgevaardigden zich gemakkelijker kunnen verplaatsen om nieuwe leden te werven en tussen te komen in dossiers rond gezondheid en veiligheid.

Dankzij dit project kon STECOMA zijn werking uitbreiden in 12 van de 30 districten in Rwanda. In 9 van die districten is de vakbond er zelfs in geslaagd een kantoor te bemachtigen waar leden kunnen worden ontvangen en waar vakbondsafgevaardigden bepaalde beleidstaken voor de beweging kunnen uitvoeren.

 

solidarité rwanda