U bent hier

Sectorale onderhandeling

maandag 15 mei 2017, 15:00

Papierproductie - Info Flash 1

CAO-ONDERHANDELINGEN 2017-2018
INFO FLASH N° 1 – 10 MEI 2017

Zoals overeengekomen met onze vakcommissie papierproductie, informeren wij u hierna over het verloop van de sectorale onderhandelingen.

Ontwerp sectoraal protocolakkoord

Gisterenavond - na 3 onderhandelingsbijeenkomsten op 18, 27 april en 9 mei – zijn we finaal tot een sectoraal ontwerp protocolakkoord gekomen.
We hebben voor alle werknemers de garantie bekomen, dat zij de mogelijkheid hebben om de maximale loonnorm van 1,1% te gebruiken en bovendien werd geen bijkomende flexibiliteit bediscussieerd.

In bijlage bij deze infoflash het ontwerp protocolakkoord dat tijdens een volgende syndicale raad voor de papierproductie zal worden voorgesteld en ter stemming worden voorgelegd.