U bent hier

Persbericht

maandag 8 januari 2018, 9:30

Persbericht: Wanneer de Kamers van het Bouwbedrijf en sommige werkgevers gewetenloos lijken … 

Tijdens deze eindejaarsfeesten hebben verschillende werknemers met langdurig ziekteverlof, een melding van ontslag ontvangen per brief van hun werkgever; zonder motief noch verdere details. Volgens onze informatie hebben sommige Kamers van het Bouwbedrijf (federatie van de werkgevers van het bouwbedrijf) hun leden aangeraden werknemers te ontslaan vóór het einde van het jaar. 

De bedoeling is de nieuwe opzegtermijnen van de sector te vermijden, die vanaf 1 januari 2018 minder gunstig zijn voor de werkgevers. In het kader van de toenadering van statuten arbeiders-bedienden, heeft de wet van 26 december de opzegtermijnen van bijna alle sectoren grondig gewijzigd. Maar er werd een uitzondering van onbepaalde tijd voorzien voor de arbeiders van het bouwbedrijf die op een werf werken. Na een beroep van de vakbondsorganisaties  heeft het Grondwettelijk Hof deze discriminatie gecorrigeerd en gelijkwaardige opzeggingstermijnen opgelegd voor alle sectoren vanaf 1 januari 2018. 

Het re-integratietraject voor langdurig zieken van Maggie De Block zorgt ook voor het ontslag van deze arbeiders. Een aantal 'minder brave' werkgevers geven de voorkeur aan ontslag, in plaats van de wet toe te passen en te zoeken naar een oplossing met de arbeidsgeneesheer. 

Wij eisen dat deze gewetenloze werkgevers ten aanzien van de meest kwetsbare werknemers van hun bedrijf, terugkomen op hun beslissing en op zoek gaan naar een sociale oplossing die aangepast is aan de situatie van de werknemer.

Persbericht ACV Bouw-Industrie-Energie / Algemene Centrale - ABVV - Brussel 29/12/2017

Meer informatie:

Patrick Vandenberghe, voorzitter ACV Bouw-Industrie-Energie: 0477 54 39  08

Gianni De Vlaminck, federaal secretaris Algemene Centrale - ABVV: 0476 280 217