U bent hier

Actualiteit

maandag 14 november 2016, 15:30

Rights4All Now! Conferentie van Alter Summit in Brussel

Alter Summit is een netwerk van bijna 150 vakbonden, sociale bewegingen, NGO's, academische netwerken en persoonlijkheden. Die bundelen hun krachten tegen de oneerlijke besparingsmaatregelen, die een aanslag vormen op onze sociale bescherming, sociale rechten en de democratie. Op 25 en 26 november organiseert Alter Summit de conferentie Rights4All Now! in Brussel.

Het wordt vaak voorgesteld alsof er geen alternatief is voor de besparingspolitiek en de deregulering, maar dit  blijven politieke keuzes en we blijven ons daartegen verzetten. Het is dan ook essentieel dat bewegingen over de landsgrenzen heen hun krachten bundelen. Daarom engageert de Algemene Centrale-ABVV zich samen met vele andere organisaties binnen Alter Summit.

Onder de noemer Rights4All organiseert Alter Summit twee dagen van debatten en workshops om onze gemeenschappelijke positie te versterken en om actiemethodes uit te werken. Onder meer de politieke en sociale impact van de digitalisering en de internationalisering van de productie komt aan bod. Net als de noodzaak om de 'commons' en de openbare diensten te verdedigen en te promoten. Het debat buigt zich ook over de manieren waarop we ons kunnen verzetten tegen het Europese beleid en instellingen op lokaal, nationaal en Europees niveau. 

Concreet gaan op 25 en 26 november de volgende workshops door:

  • Verzet 2.0 : digitalisering en technologie en de nieuwe arbeidsrealiteit: welke antwoorden hebben we? Een vertegenwoordiger van De Algemene Centrale-ABVV zal de syndicale visie hierop toelichten.
  • Strijd tegen de klimaatverandering en besparingspolitiek: kan een ecologische omwenteling ons verenigen?
  • Openbare diensten en commons : water, onderwijs, gezondheid…is privatisering de enige weg?  
  • Eenheid als strategie voor sociale bewegingen.

De conferentie wordt op 26 november ’s namiddags afgesloten met het opstellen van een gemeenschappelijke kalender voor toekomstige acties.

Het volledig programma van deze twee dagen is beschikbaar op de website van Alter Summit.

Inschrijven kan op: http://www.altersummit.eu/accueil/article/conference-social-labour-rights-in