U bent hier

Sectorale onderhandeling

dinsdag 21 maart 2017, 10:15

Scheikunde - cao 2017-2018: gemeenschappelijke eisenbundel arbeiders & bedienden

ONZE VOORNAAMSTE EISEN:

-  1,1% loonsverhoging (volgens het IPA)

-  de Algemene Centrale – ABVV eist, samen met de andere arbeiders- en bediendevakbonden, maatregelen in het kader van duurzame tewerkstelling en werkbaar werk.                                                                                                                          

1,1% voor de werknemers, hoeveel voor de werkgevers?  

Het interprofessioneel akkoord stelt dat de lonen met maximaal 1,1% mogen stijgen in de komende twee jaar. Meer niet, zeggen de regering en werkgevers eensgezind, want zij willen de concurrentiepositie van België vrijwaren ten opzichte van de buurlanden.

Nochtans heeft België nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd en blijft de scheikundesector zeker niet achter. 

ONDERNEMINGEN IN TOPVORM

De regering heeft een hele reeks maatregelen genomen die de bedrijven, inclusief in de scheikunde, hebben toegelaten om kolossale winsten te boeken. 

Sedert de financiële crisis hebben de scheikundebedrijven het nooit zo goed gesteld. Van €15,5 miljard winst deelden zij tussen 2013 en 2015 maar liefst €12,9 miljard uit aan dividenden onder hun aandeelhouders.

Hoe is dat mogelijk?

Dankzij onder andere de indexsprong, maar ook een hele reeks maatregelen zoals de tax shift, die neerkomt op loonsubsidies voor de bedrijven.

Die vallen onder twee grote categorieën:

-  kortingen op de sociale zekerheidsbijdragen: goed voor zo’n €225 miljoen in 2015, oftewel 2,8% van de loonmassa.

-  het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing voor de werknemers in ploeg bedroeg ruim €0,5 miljard aan besparingen in 2016.

Eisen wat ons toekomt 

’t Zal wel zijn: een loonsverhoging vragen is niets meer dan eisen wat ons toekomt! Ervoor zorgen dat jobs duurzaam en werkbaar zijn, dat is de correcte tegenprestatie voor al die regeringsmaatregelen en geschenken aan de werkgevers.

De werknemers van de scheikunde hebben een belangrijk economisch gewicht. De sectorale onderhandelingen laten toe om de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren voor alle werknemers van de sector. Voor iedereen: arbeiders, bedienden of kaders, zij het in KMO’s of multinationals.