U bent hier

Sectorale onderhandeling

donderdag 6 juli 2017, 11:15

Sectorale onderhandelingen - Akkoord voor de textielrecuperatie

Koopkracht: ↗ van de brutolonen

Verhoging van de lonen met 1,1% vanaf 1.9.2017

Bestaanszekerheid

Optrekken toeslag bij tijdelijke werkloosheid van 4 naar 5 euro per dag

Extra verlofdag

Toekenning van een derde anciënniteitsdag na 25 jaar anciënniteit vanaf 2018