U bent hier

Actualiteit

donderdag 9 juni 2016, 11:45

Social profit vraagt respect voor alle werknemers

De Social Profit groeit langzaam maar zeker door tot één van de belangrijkste sectoren van tewerkstelling. Bovendien leveren de medewerkers in de sector diensten van algemeen belang. Respect voor hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is daarom logisch én ook in het belang van de patiënten en inwoners van ons land. Helaas stellen we het omgekeerde vast. De betoging van 10 juni is alvast een eerste signaal.

De sectoren van de Social Profit vormen op sociaal vlak een buitenbeentje. Waar andere sectoren om de 2 jaar onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden is dat in deze sector om de 5 jaar zo. En het is opnieuw zover, het overleg over het ‘Vlaams Intersectoraal Akkoord’, kortweg het VIA, voor de periode 2016-2020, gaat nu opnieuw van start.

Aanmoedigingspremie geschrapt

Helaas moeten we vaststellen dat deze regering alvast heel slecht begonnen is. Zo schrapte de Vlaamse regering, meer bepaald N-VA-minister Muyters, de extra aanmoedigingspremie bij landingsbanen. Dat is een extraatje dat oudere werknemers krijgen als ze aan het einde van hun loopbaan minder gaan werken om het werk ‘werkbaar’ te houden. Dat bedrag kwam niet zomaar uit de lucht vallen: het was een onderdeel van het VIA-akkoord dat in 2000 met de Vlaamse regering gesloten werd. Het was het resultaat van een onderhandeling, en in ruil kwam er géén loonsverhoging. De maatregelen die in de sector genomen worden om werknemers te helpen missen trouwens hun effect niet: oudere werknemers blijven wel degelijk langer aan de slag.

Problematisch is ook dat de regering deze aanmoedigingspremie schrapt voor bepaalde delen van het personeel. Wij maken zo’n onderscheid niet: elke werknemer is even veel waard! Lees hier ons gemeenschappelijk standpunt.

Onrust wegnemen

Over dit alles hangt bovendien de schaduw van de 6e staatshervorming: in 2011 werd na jaren van communautaire spanning een omvangrijk akkoord gesloten waarbij heel wat bevoegdheden overgeheveld werden naar de gemeenschappen en gewesten. Het logisch gevolg is dan ook dat de gewesten en gemeenschappen hun eigen beleid mogen uittekenen. Afwachten welke plannen Vlaanderen heeft, maar de afschaffing van de aanmoedigingspremie door minister Muyters belooft alvast weinig goeds.

Op 10 juni laten de militanten van de Social Profit alvast van zich horen om hun grieven kracht bij te zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Meer info over de actie

Bekijk hier het fotoverslag

Lees hier het persbericht van de Algemene Centrale ABVV