U bent hier

Internationaal

dinsdag 24 november 2015, 13:00

Solidariteit - Een gift voor kinderen op de vlucht

Solidariteit is voor de Algemene Centrale-ABVV een grondwaarde. Daarom hebben we onze steun gegeven aan de asielzoekers die op de vlucht zijn voor het geweld in hun land. De Vlaamse gewestelijke afdelingen van onze vakcentrale en hun leden hebben een gift gedaan aan de vzw SESO. Dat is de sociale dienst van Socialistische Solidariteit. Zij zal dienen om kinderen op te vangen die helemaal alleen in ons land terechtkwamen.

Na de recente tragische gebeurtenissen is het nog van groter belang om te kiezen voor solidariteit. Dergelijk zinloos geweld is het dagelijkse lot van duizenden vluchtelingen die een schuiloord zoeken in Europa. Ze riskeren hun leven om te kunnen ontsnappen aan oorlog en terreur.

Wij moeten vasthouden aan onze fundamentele menselijke waarden. De Algemene Centrale-ABVV draagt daartoe bij door steun te verlenen aan hulpprojecten voor vluchtelingen.

Zo hebben de Vlaamse afdelingen van de vakcentrale beslist om de vzw SESO te steunen. Seso verleent hulp aan vluchtelingen door huisvesting voor hen te zoeken en hen voedingswaren te bezorgen.

Brahim Benhaddou, de directeur van SESO, is bijzonder blij met deze steun. Hij wijst erop dat de nauwe samenwerking met vakbonden zeer belangrijk is voor zijn organisatie. “Deze gift zal gebruikt worden voor de oprichting van ons onthaalcentrum voor kinderen die zonder enige begeleiding in ons land arriveerden. Dit is een heel krachtig teken van solidariteit.”

Lees ook : Vluchtelingen vinden onderdak dankzij SESO (Artikel van onze partner FOS)

Meer info over SESO