U bent hier

Actualiteit

woensdag 4 oktober 2017, 10:15

Staking Oleon: Actie voor werkbaar werk

De werknemers van Oleon, een chemiebedrijf in Ertvelde, staakten 3 dagen om de directie onder druk te zetten tijdens de cao-onderhandelingen. Met succes. Uiteindelijk konden ze de directie overtuigen en werd onder andere een arbeidsduurvermindering met extra aanwervingen bekomen.

We interviewen Kurt Fournier, ABVV-delegee bij Oleon.

Wat waren jullie eisen tijdens de cao-onderhandelingen?

Kurt: Onze eisenbundel bestond uit drie belangrijke punten. Ten eerste een arbeidsduurvermindering. Ten tweede een betere verloning voor de jongere werknemers. En ten derde extra verlofdagen voor vijfenveertigplussers, zoals de rimpeldagen in de social profit.

Hoe zijn jullie tot deze eisen gekomen?

Kurt: Daar waren eigenlijk 2 redenen voor. De regering verplicht ons om langer te werken. We zijn het daar niet mee eens, maar we wilden toch maatregelen nemen om het werk werkbaarder te maken. Vandaar de vraag naar arbeidsduurvermindering en rimpeldagen.

Een andere motivatie was de harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden in het zusterbedrijf in Oelegem. Daar werd begin jaren 2000 al een arbeidsduurvermindering ingevoerd en hebben jongere werknemers betere lonen.

Hoe reageerde de directie op jullie eisen?

Kurt: Onze vraag naar arbeidsduurvermindering stuitte meteen op een njet bij de directie. Men wou zelfs niet luisteren naar onze argumenten. In Frankrijk, waar de hoofdzetel gevestigd is, woedt immers het debat om de wekelijkse arbeidsduur te verlengen (nvdr: die ligt er nu op 35u/week). En dus zou men nooit meestappen in een arbeidsduurvermindering.

De directie was er ook van overtuigd dat de werknemers geen vragende partij waren. Dus zei ze ons om toch nog maar eens goed te gaan luisteren naar onze basis.

En dat hebben jullie gedaan?

Kurt: Inderdaad. En de werknemers beslisten meteen om tot actie over te gaan. De laatste jaren was er nooit iets mogelijk. En deze arrogantie was de druppel die de emmer deed overlopen. Op maandagavond werd de fabriek stilgelegd en er werd gestaakt tot en met donderdag.

Dat had de directie niet zien aankomen?

Kurt: Inderdaad. Toen we terug rond de tafel gingen zitten was de houding van de directie helemaal anders. We zijn er in geslaagd om tot een evenwichtig akkoord te komen. Met rimpeldagen, betere jongerenlonen en een arbeidsduurvermindering. En die worden gecompenseerd door bijkomende aanwervingen zodat de werkdruk niet verhoogt.