U bent hier

Standpunt

dinsdag 10 mei 2016, 14:00

Standpunt: De maat is vol

Jobs, koopkracht en eerlijke belastingen. Dat zijn de drie sleutels om uit de problemen te geraken. Daar komen onze alternatieven op neer. Daarover willen wij gehoord worden.

We hebben ze alle drie nodig. De ene helpt niet zonder de andere.

Meer jobs en volwaardige jobs.  Dat wil zeggen dat je werkbaar werk krijgt met een volwaardig arbeidscontract.
Meer koopkracht, om te voorzien in je levensonderhoud. Mee met de groeiende levensstandaard, mee met de evolutie van de prijzen. Ook als je terugvalt op een uitkering, ook als je met pensioen gaat.
Met jobs en koopkracht zwengel je de economie weer aan, daar moet in geïnvesteerd worden. Dat is een ijzersterke economische logica.
En daarvoor heb je ook eerlijke belastingen nodig. Kleine inkomens moeten ontzien worden. De centen moeten nu eindelijk gehaald worden bij grote vermogens en riante winsten. En in de belastingparadijzen.

En die centen zijn nodig om te investeren in onze economie, in onze maatschappij, in onze welvaartstaat.

Met de hele vakbondsbeweging spreken we in naam van meer dan 3 miljoen werknemers.
In een democratie moet daar rekening mee gehouden worden. Maar we zitten opgezadeld met een rechtse, neoliberale regering die vakbonden en sociaal overleg aan de kant schuift en koppig voortgaat met een desastreus beleid.

Er komen geen nieuwe jobs. Integendeel, de tewerkstellingsgraad in ons land duikelt naar beneden. De jobs waar mee gepronkt wordt zijn halfslachtige, tijdelijke of deeltijdse flexijobs.
Veel meer leveren bijdrageverminderingen en fiscale cadeaus aan bedrijven niet op.

Er komt ook geen eerlijker belastingstelsel. Integendeel, de lasten voor de gewone burgers schieten de hoogte in terwijl grote kapitalen onaangeroerd blijven. Bedrijven krijgen zelfs uitzicht op belastingvermindering.

Maar ondertussen krijgt de regering de overheidsbegroting niet in evenwicht. Ze wil nog vele miljarden besparen. Werknemers zullen nog heel zwaar moeten inleveren, zo kondigt ze nu al aan. De minister van Werk vindt dat we boven onze stand leven.

Dit rechtse beleid is niet alleen onrechtvaardig, het werkt ook niet. De maat is vol.
Niemand is bereid morgen 45 uur per week te werken om een politiek ter wille te zijn die niet werkt. Niemand gelooft dat we daarmee één job gaan creëren.

Wij willen dat de economie uit het slop wordt gehaald met jobs, koopkracht en eerlijke belastingen.  We gaan kordaat in het verzet.

Met een nationale betoging op 24 mei.
Met een algemene staking op 24 juni.

Het is het enige antwoord dat we vandaag nog kunnen geven. Doe mee, zorg ervoor dat we gehoord worden.

Robert Vertenueil                                                                        Werner Van Heetvelde
algemeen secretaris                                                                    voorzitter

Meer info over de geplande acties vind je hier.