U bent hier

Standpunt

dinsdag 26 april 2016, 15:30

Standpunt: Niets kan ons tegenhouden

Als alle vrouwen en mannen die van loonarbeid leven zij aan zij staan, als we allen samen de krachten verenigen, kan niets ons tegenhouden om een sociale samenleving af te dwingen. Met werk op mensenmaat, met inkomens en beschermingsstelsels die iedereen een waardig en waardevol leven geven. Als we daar samen een vuist voor maken staan we sterker dan de macht van het kapitaal.

Dat was zo toen we afdwongen dat kinderarbeid verboden werd, toen we de achturenwerkdag doordrukten, of toen we onze bijstandskassen wisten te veralgemenen tot het wettelijke stelsel van de sociale zekerheid. Telkens riep de macht van het kapitaal moord en brand, maar telkens moesten zij die leven van hun opgestapeld vermogen zwichten. Zwichten voor de solidaire volkswil.

De krachten verenigen, daar komt het vandaag op aan. We moeten het brede front smeden van vakbonden, van linkse en progressieve politieke stromingen, van burgerbewegingen, van activisten tegen milieuverloedering, tegen armoede, racisme of geweld.
Het feest van 1 mei is de symbooldag om dat in de verf te zetten. Zeker nu.

Zeker nu, omdat we een rechts afbraakbeleid opgedrongen krijgen zonder voorgaande. In het sociale en economische domein wordt de wet van het geldgewin ingesteld. De neoliberale regering wil onze loon- en arbeidsvoorwaarden volledig onderwerpen aan de grillen van de vrije markt. Deeltijds werk zonder vaste tijdstippen, volle werkweken van 45 uur, overuren zonder recuperatie, en ook zonder vergoeding, herinvoering van de proeftijd, een verdere afbouw van de pensioenberekening, straks een concurrentiewet die de koopkracht helemaal zonder adem zet, en natuurlijk ook, het muilkorven van de vakbonden. Het moet er allemaal door, binnen enkele maanden, tegen een rotvaart.

Tegen een rotvaart, en met een ongezien misprijzen voor het sociaal overleg. Er wordt verwacht dat de sociale partners in een hip en een wip hun advies formuleren over een lange rij uitermate betwistbare maatregelen waar de regering niets wil aan veranderen. Met andere woorden, de vakbonden worden uitgenodigd om zich sito presto aan de zijde van de werkgevers te scharen en een reeks ingrepen goed te keuren die het welzijn van de werknemers zware schade toebrengen. Of, nog anders gezegd, de vakbonden worden uitgenodigd om hun bek te houden.

Deze rechtse regering wil niet alleen onze loon- en arbeidsvoorwaarden afbreken, ze wil ook het inspraakrecht van de werknemers onderuit halen. Het sociaal overleg wordt uitgebeend. De sociale en economische democratie worden bij het huisvuil gezet. Er zijn om de vijf jaar politieke verkiezingen en dat moet volstaan, tussendoor wordt iedereen verzocht te zwijgen, en al zeker de vakbonden.

Zo kan het niet verder. We moeten het tij keren. En daarvoor moeten we de krachten verenigen. Er moet weer plaats gemaakt worden voor volwaardige en volmondige democratische inspraak. Er moet weer plaats gemaakt worden voor een sociale samenleving. Daar zet het ABVV zijn schouders onder. Denk daaraan als je binnenkort gaat stemmen voor de sociale verkiezingen.

Robert Vertenueil, algemeen secretaris

Werner Van Heetvelde, voorzitter

Meer info over alle festiviteiten van het ABVV op 1 mei