U bent hier

Persbericht

dinsdag 6 oktober 2015, 9:45

Taxshift: nieuwe onvoorwaardelijke cadeaus aan de werkgevers

Komende vrijdag zou de Ministerraad standpunt moeten innemen over de modaliteiten voor toekenning van nieuwe cadeaus aan de werkgevers, in het kader van de taxshift. Het ABVV klaagt meteen alle maatregelen aan die zowel in de social profit als in de profitsector overwogen worden. Immers, deze maatregelen zullen helemaal niet bijdragen tot het scheppen van nieuwe banen. Ze zullen daarentegen wel belangrijke risico’s veroorzaken voor de financiering op lange termijn van de sociale zekerheid.

Cadeaus aan bedrijven

Ter herinnering: de regering heeft zich ertoe verbonden om het percentage voor de patronale bijdragen te verlagen tot 25% (ipv 32,25 %) en de patronale voordelen op de lage lonen nog te versterken. Deze doelstellingen worden, enerzijds, verwezenlijkt via het omturnen van bestaande maatregelen en, anderzijds, via het toekennen van nieuwe cadeaus – waarvan de kostprijs tegen 2020 op meer dan 2,8 miljard geschat wordt.

Het ABVV klaagt dit beleid aan. Deze cadeaus aan bedrijven zorgen immers niet voor de nieuwe, kwaliteitsvolle banen waar zowel de economie als de werknemers nood aan hebben. Deze nieuwe enveloppes voor patronale bijdrageverlagingen worden lineair toegekend, er zijn dus geen voorwaarden inzake werkgelegenheid aan verbonden. De werkgevers hebben trouwens al laten weten dat ze deze milde schenking aanvaarden … zonder de minste tegenprestatie inzake werkgelegenheid.

Financiering sociale zekerheid in gevaar

Trouwens, zowel de werkgevers- als werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid zijn eigenlijk uitgesteld loon van de werknemers. Sinds het Sociaal Pact van 1944 investeren de werknemers een deel van hun loon in de sociale zekerheid, om er bij ziekte, verlies van werk of pensionering op terug te vallen. Door de sociale zekerheidsbijdragen te verlagen, neemt de regering dus geld van de werknemers af om het aan de werkgevers te schenken. Het is toch niet aan de sociale zekerheid of aan de werknemers om de competitiviteit van de bedrijven en de dividenden aan de aandeelhouders te financieren!

Het ABVV vestigt er de aandacht op dat dergelijke operatie de financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel op de lange termijn in gevaar brengt. Het ABVV eist dan ook dat het unaniem advies dat op 3 juli dit jaar in het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid tot stand kwam, uitgevoerd wordt. In de toekomst moeten alle bijdrageverlagingen die op federaal niveau toegekend werden, integraal gecompenseerd worden. Het gaat om hoge bedragen: meer dan 6,5 miljard euro in 2016 en meer dan 8 miljard euro in 2020.

Social profit

Wat de social profit betreft: in juli besloot de regering 13,59% van de nieuwe middelen uit de taxshift aan die sector toe te wijzen. Tot op vandaag werden de voordelen die aan deze sector toegekend werden, omgezet in bijkomende banen via de sociale Maribel. Dit zijn fondsen die, tot ieders tevredenheid, paritair beheerd worden. We herinneren er ook even aan dat de sociale Maribel rechtstreeks zorgt voor werkgelegenheid en dus voor inkomsten voor de sociale zekerheid.

Op vrijdag 1 oktober publiceerde het gemeenschappelijk vakbondsfront een persbericht waarin met nadruk wordt gevraagd om dit zo te houden. Trouwens, het maximaal aanwenden van deze nieuwe enveloppes zou zo’n 6.750 banen (VTE) kunnen opleveren in sectoren die onmisbaar zijn voor het algemeen welzijn van de bevolking.

Maar de regering blijkt eerder geneigd om deze nieuwe middelen anders aan te wenden en die toe te spitsen op de lage lonen. Voor het ABVV kan zo’n unilaterale beslissing gewoon niet. Ze zou geen enkele waarborg op reële jobcreatie bieden en zou een onrechtvaardige verdeling tussen de social-profitsectoren veroorzaken. We kunnen verder ook niet tolereren dat de regering een zo belangrijk budget zomaar in de zakken van de werkgevers laat verdwijnen, zonder enige waarborg.

Als de regering doof blijft voor deze gewettigde eisen, dan kan ze acties in de diverse social-profitsectoren verwachten.