U bent hier

Actualiteit

dinsdag 9 juni 2015, 16:15

TTIP Opgelet gevaar - Samen kunnen wij deze onderhandelingen doen falen

De onderhandelingen m.b.t. het vrijhandelsakkoord TTIP leiden tot grote ongerustheid. Dit akkoord met de Verenigde Staten zou rampzalige gevolgen kunnen hebben voor het werknemers, de consumenten en het milieu. De onderhandelaars voelen de hete adem van het protest in hun nek en zijn duidelijk gehaast om dit akkoord te sluiten. Wij moeten ze tegenhouden.

Kan het zijn dat de lobby’s de sleutels van onze maatschappij hebben overgenomen ? Het volstaat om te kijken naar de vooruitgang van de onderhandelingen over de vrijhandelsakkoorden om vast te stellen hoe groot hun invloed wel is. CETA (het vrijhandelsakkoord met Canada) wacht enkel nog op de goedkeuring van het Europees Parlement, terwijl de onderhandelingen voor het TTIP (trans-Atlantisch verdrag) grote vorderingen maakt.

Deze vrijhandelsverdragen zijn echter een gevaar voor ons sociaal model, ons milieu en onze jobs. De machtige lobby’s die achter de TTIP-onderhandelaars schuilen, staan héél sterk, maar wij kunnen hun project alsnog doen kapseizen.

Het gevaar van de privé-arbitragehoven

Het mechanisme voor de beslechting van geschillen (ISDS), dat deel uitmaakt van het TTIP, is uiterst zorgwekkend. Dit mechanisme zou buitenlandse investeerders de mogelijkheid bieden om nationale rechterlijke instanties te omzeilen en staten te vervolgen voor arbitragerechtbanken. Op die manier kunnen ze wetten, regelgeving en gerechtelijke beslissingen aanvechten indien deze zogezegd een negatieve weerslag zouden hebben op de verwachte winsten.

Een dergelijk mechanisme is volstrekt onaanvaardbaar en brengt onze democratie in gevaar! Er kan geen sprake van zijn dat buitenlandse investeerders de wet zouden stellen aan de maatschappij.

Het mechanisme zou op 10 juni ter stemming voorgelegd worden op het Europees Parlement. Maar de debatten werden uitgesteld, gezien de gespannen situatie, aldus Martin Schulz, voorzitter van het Parlement. Een tiental dagen geleden werd immers een compromis werd gestemd in de parlementaire commissie voor internationale handel, waarbij parlementsleden hebben afgesproken om een amendement neer te leggen die de privé-hoven zou uitsluiten. In geval van afschaffing van het mechanisme, zou de hele resolutie wel eens kunnen worden verworpen, wat een sterk signaal zou zijn naar de Verenigde Staten.

Iedereen heeft een rol te spelen

De laatste maanden zijn vele burgers opgekomen tegen dit vrijhandelsakkoord dat volledig in het geheim onderhandeld wordt. Mobilisaties, petities en moties op gemeentelijk vlak zorgen ervoor dat de zaken bewegen. Maar uit vrees voor deze groeiende mobilisatie hebben de onderhandelaars besloten om gas te geven. Wij moeten blijven hameren op de gevaren van dit TTIP om de druk op te drijven.

  • Dit is geen verrassing, de partijen in de federale regering zijn vóór het TTIP en zijn dan ook vastberaden om ermee door te gaan. De oppositie moet dit blijven in vraag stellen in de verschillende landelijke instanties en experten raadplegen.
  • Motie in de gemeenten. Tot nu toe hebben een vijftigtal gemeenten een motie gestemd tegen het TTIP. Aarzel niet om het onderwerp op de agenda te laten plaatsen in je gemeenteraad. Meer info op nottip.be
  • Ondernemers, landbouwers, apothekers en handelaars sensibiliseren over de risico’s, opdat zij hun politieke relais in de meerderheid kunnen aanspreken.
  • Onze omgeving en collega’s sensibiliseren om zoveel mogelijk burgers op de hoogte te brengen van de onaanvaardbare inhoud van dit vrijhandelsakkoord.

Laat ons niet vergeten dat zelfs de kleinste acties, bij elkaar gebracht, kunnen helpen om dergelijk project in de grond te boren. Wij moeten dringend de handen uit de mouwen steken en strijden tegen een maatschappelijk model waarbij de rijken nog rijker worden en de verarming zich blijft verspreiden. Wij moeten blijven opkomen tegen het TTIP, dit financieel model voor Europa verwerpen en een sociaal Europa eisen. Samen sterk.