U bent hier

Actualiteit

donderdag 14 juni 2018, 11:15

Vakbonden en directie Partena Dienstencheques bereiken akkoord

Partena Hulp in huis en de vakbonden hebben deze morgen opnieuw samen gezeten en zijn tot een verzoening gekomen. De aangekondigde staking van morgen, donderdag 14 juni, gaat niet door.

Er is gesproken over hoe Partena Hulp in huis haar werknemers waardering kan tonen, op een manier die financieel haalbaar is voor het bedrijf en die de werkzekerheid niet in gevaar brengt.

Er is concreet een akkoord bereikt rond een anciënniteitspremie:

  • Wie 5 jaar in dienst is, ontvangt in dat jaar een premie van 50€ bruto. 
  • Wie 10 jaar in dienst is, ontvangt in dat jaar een premie van 150€ bruto

De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand waarop deze anciënniteit bereikt wordt.

  • Voor wie op 30 juni 2018 6 tot en met 9 jaar in dienst is, zal er een eenmalige uitbetaling gebeuren van 50 euro bruto. Deze uitbetaling zal gebeuren samen met het loon van juli 2018. 
  • Voor wie op 30 juni 2018 al 11 jaar of langer in dienst is, zal er een eenmalige uitbetaling gebeuren van 150 euro bruto. Deze uitbetaling zal gebeuren samen met het loon van juli 2018.

Omdat deze werknemers toen zij 5 jaar in dienst waren, geen premie ontvingen zal bovendien voor hen de waarde van 50 euro netto worden toegekend op een later tijdstip, ten laatste op 31 december 2019.

Voor meer informatie en praktische afspraken kunnen werknemers terecht bij hun consulente of bij hun vakbondsafgevaardigde.

Deze verklaring werd bekendgemaakt door de directie van Partena Hulp in huis en het gemeenschappelijk vakbondsfront