U bent hier

Actualiteit

woensdag 17 oktober 2018, 16:30

Wanhopige actie op bouwkraan door sociale dumping

Zonder enige valbescherming klommen op 5 oktober enkele arbeiders in een bouwkraan op een werf in Hove. Ze hingen er stroppen uit, want na meer dan drie maand niet betaald te zijn, en door de mensonterende omstandigheden waarin ze moesten leven, hadden de 14 actievoerders weinig meer te verliezen dan hun leven.

Het gaat onder anderen om Italiaanse arbeiders, die oorspronkelijk uit Egypte komen en daar hun families wonen hebben. Ze konden al maanden geen geld meer opsturen, en hadden zelf geen middelen meer om de nodige medicijnen te kopen. Voor deze arbeiders was het betaald worden of boven blijven.

In nauwe samenwerking met de Italiaanse vakbonden, slaagde de secretaris van het ABVV Bouw erin één woordvoerder aan te duiden onder de bezetters en hem met zowel de hoofdaannemer als de keten van onderaannemers rond de tafel te brengen om tot een oplossing te komen.

Pas nadat uren later, en in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder, een geschreven overeenkomst bedongen werd over de uitbetaling van de achterstallige lonen, stopten de actievoerders de bezetting, en werden zij opgevangen door het rode kruis. Er werd voor deze arbeiders ook een tijdelijk verblijf in het naburige Lint voorzien.

Deze noodkreet is slechts een schets van de vele wanpraktijken die dagelijks op bouwwerven te vinden zijn. Dit bewijst nogmaals hoe prangend de nood is om een einde te maken aan deze malafide praktijken die veel werknemers tot wanhoop drijven. 

ABVV Bouw ijvert al langer voor een effectieve aanpak van sociale dumping, want er worden nog veel inbreuken vastgesteld. We komen op voor degelijke bescherming en gelijke rechten voor alle arbeiders die in ons land tewerkgesteld worden. Onder meer via het charter tegen sociale dumping, waarvan de naleving heel wat schrijnende gevallen had kunnen vermijden.  Goed functionerende en voldoende bemande inspectiediensten blijft een belangrijke aandachtspunt.