U bent hier

Persbericht

woensdag 9 mei 2018, 10:45

Welke sectoren zijn betrokken in het akkoord tussen BBTK en de AC?

Voor de volgende paritaire comités (en de betrokken sub comités) wordt BBTK bevoegd voor zowel arbeiders als bedienden/technici/kaderleden:

 • PC 130-200 – Drukkerij-, grafische kunst – en dagbladbedrijf
 • PC 152-225 – Inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
 • PC 303 – Filmbedrijf
 • PC 311 – Grote kleinhandelszaken
 • PC 313 – Apotheken en tarificatiediensten
 • PC 318.02 – Diensten voor gezins- en bejaardenhulp/Vlaamse gemeenschap
 • PC 319 – Opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en –diensten
 • PC 320 – Begrafenisondernemingen
 • PC 321 – Groothandelaar-verdelers in geneesmiddelen
 • PC 323 – Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
 • PC 329 – Socio-culturele sector
 • PC 330 – Gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • PC 331 – Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • PC 332 – Franstalige en Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector
 • PC 335 – Dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
 • PC 336 – Vrije beroepen
 • PC 337 – Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
 • PC 339 – Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
 • PC 340 – Orthopedische technologieën

Voor volgende paritair comités (en de betrokken sub comités) wordt AC bevoegd voor zowel arbeiders als bedienden/technici/kaderleden :

 • PC 102-203/204 – Groefbedrijf (102) Hardsteengroeven (203/204)
 • PC 109-215 – Kleding- en confectiebedrijf
 • PC 117-211 – Petroleumnijverheid en –handel
 • PC 120-214 – Textielnijverheid en het breiwerk
 • PC 129-221 – Voortbrenging van papierpap, papier en karton (129) Papiernijverheid (221)
 • PC 136-222 – Papier- en kartonbewerking
 • PC 314 – Kappersbedrijf en schoonheidszorgen
 • PC 317 – Bewakings- en of toezichtsdiensten
 • PC 324 – Diamantnijverheid- en handel
 • PC 327  – De beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Specifieke situatie voor sectoren waarvan de bedienden ressorteren onder pc200

Voor de volgende paritaire comités (en de betrokken sub comités) wordt AC bevoegd voor zowel arbeiders als bedienden/technici/kaderleden. Het betreft hier PC’s van de arbeiders waarbij de bedienden en kaderleden op dit ogenblik ressorteren onder het PC 200. BBTK blijft de bevoegde centrale in het PC 200 en voor alle andere subsectoren, die niet gevat zijn door overgang naar AC. Dit blijft ook de situatie nadat eventueel de door de overgang naar AC gevatte subsectoren geen deel meer zouden uitmaken van PC 200. In het PC200 wordt in afwachting hiervan 1 mandaat van het ABVV ingevuld door een vertegenwoordiger van de AC.

 • PC 101-205 – Mijnen
 • PC 102-200/203/204 – Groefbedrdijf
 • PC 106-200 – Cementbedrijf
 • PC 107-200 – Meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters
 • PC 110-200 – Textielverzorging
 • PC 113-200 – Ceramiekbedrijf
 • PC 114-200 – Steenbakkerij
 • PC 115-200 – Glasbedrijf
 • PC 121-200 – Schoonmaak
 • PC 124-200 – Bouwbedrijf
 • PC 125-200 – Houtnijverheid
 • PC 126-200 – Stoffering en houtbewerking
 • PC 128-200 – Huiden- en lederbedrijf en vervangproducten
 • PC 133-200 – Tabakbedrijf
 • PC 142.02-200 – Terugwinning van lompen
 • PC 142.03-200 – Terugwinning van papier
 • PC 142.04-200 – Terugwinning van allerlei producten
 • PC 148-200 – Bont en kleinvel

Specifieke situatie wat betreft de chemie (pc’s 207-116)

De algemene centrale wordt bevoegd voor de arbeiders en bedienden/technici/kaderleden  op sectoraal en bedrijfsvlak in de scheikunde. BBTK behoudt de mandaten in het PC 207 (waarbij overeengekomen wordt dat 1 mandaat wordt ingevuld door AC) en aanverwante organen, tot wanneer de beide PC’s worden samengevoegd. BBTK behoudt een mandaat in een eventueel toekomstig gemengd PC voor de scheikunde.

In afwijking van deze basisafspraak blijft BBTK bevoegd voor bedienden, technici en kaderleden in de bedrijven die onder het paritair comité 207 vallen en beantwoorden aan volgende criteria:

 • Headquarters/adviesbureaus/R&D/controlebedrijven.
 • Life science/Pharma: bedrijven met meer dan 50 werknemers waarin BBTK vertegenwoordigd is.
 • Groothandel: bedrijven met meer dan 50 werknemers waarin BBTK vertegenwoordigd is.
 • Detailhandel: bedrijven met meer dan 50 werknemers waarin BBTK vertegenwoordigd is.