U bent hier

Actie

donderdag 14 juni 2018, 11:30

Werknemers van Carmeuse verdedigen hun syndicale vrijheden

Eind mei ging een deel van de werknemers van de groep Carmeuse in de sector van de groeven een week in staking. De reden: een conflict over de verkoop van een deel van de activiteiten aan  de groep Sagrex. De directie schakelde gerechtsdeurwaarders in om de staking te breken. Maar dat heeft de vastberadenheid van de werknemers alleen maar versterkt. Een sterk signaal in een tijd waarin de syndicale rechten onder druk staan.  

In januari vorig jaar kondigt Carmeuse aan dat het de productie van aggregaten wil verkopen aan de groep Sagrex. Een honderdtal van de 400 jobs komen daardoor in gevaar. “De werknemers waren dus zeer ongerust over de toekomst”, verduidelijkt, Brahim Hilami, federaal secretaris voor de sector van de groeven. “Ze voelden zich behandeld als koopwaar: gebruikt en daarna weggegooid. Dat gebrek aan respect heeft hen zwaar getroffen. Bovendien stelde het management zich onbuigzaam op tijdens de onderhandelingen”.

Onaanvaardbaar ontwerpakkoord

De informatiesessies volgen zich op en half maart wordt een ontwerpakkoord voorgelegd aan de werknemers. Die willen echter garanties over werkzekerheid en sociale verworvenheden en een bijkomende premie. Het conflict escaleert begin april en leidt tot een staking van 5 dagen op de bedrijfssite in Moha en één dag op de andere sites. De onderhandelingen gaan verder en de directie doet eind mei een finaal voorstel terwijl ze ook de druk opvoert via verschillende provocaties. Zo wordt de stakers verweten dat de aandeelhouders heel wat geld verloren hebben door de staking. Dit voorstel wordt opnieuw geweigerd en de werknemers leggen opnieuw het werk neer.  

Gerechtsdeurwaarders ingeschakeld

In plaats van het voorstel te herwerken beslist de directie om de staking te breken door gerechtsdeurwaarders op de stakingspiketten af te sturen. Die constateren dat de toegang tot het bedrijf geblokkeerd is. Daarop dient de werkgever een vordering in bij de arbeidsrechtbank. “Opnieuw een aanval op het stakingsrecht”, aldus Brahim Hilami. “Carmeuse wilde het verzet breken door de delegees gerechtelijk te vervolgen. Maar in plaats van zich gewonnen te geven is de actiebereidheid hierdoor juist sterker geworden. Wij van onze kant hebben druk gezet op de directie om de aanklachten tegen onze delegees te laten vallen, met steun van Thierry Bodson van FGTB Wallonië. Op de syndicale vrijheden zullen we nooit toegeven. En onze vastberadenheid heeft zijn vruchten afgeworpen”.

Overwinning

Na intensieve onderhandelingen is de directie terug tot rede gekomen. De aanklachten tegen de delegees zijn ingetrokken. De directie heeft haar voorstel naar boven herzien en de werknemers hebben het goedgekeurd. De vastberadenheid van de arbeiders heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar de situatie bij Carmeuse laat zien dat sommige werkgevers het recht op staking en vakbondsvrijheden zonder scrupules ter discussie te stellen. Meer dan ooit moeten we vechten om deze rechten te verdedigen.