U bent hier

Actualiteit

woensdag 26 juli 2017, 14:45

Zomerakkoord met winters randje voor de werknemers

Het ABVV is niet te spreken over het zomerakkoord van de regering Michel. Terwijl grote ondernemingen en vermogens fiscale cadeaus blijven ontvangen, ziet de bevolking opnieuw zijn werkomstandigheden en koopkracht afnemen. Het evenwicht is ver te zoeken.

In deze begroting is er nog steeds geen sprake van structurele maatregelen voor een eerlijke fiscaliteit. De regering blijft fiscale cadeaus uitdelen aan de grote vermogens en de ondernemingen. In plaats van een billijke hervorming van de belasting op bedrijfswinsten, lijkt er sprake van een pure verlaging van de vennootschapsbelasting, zonder tegenprestatie. Met als gevolg minder bijdragen aan de openbare financiën. 

En het paradepaardje, de belasting op de effectenrekening houdt enkel de schijn op van een vermogensbelasting. En wie kan beleggen in aandelen en risicokapitaal zal minder roerende voorheffing betalen, wat opnieuw in het voordeel speelt van vermogenden.

Meer flexibiliteit

Daarentegen krijgen werknemers nog meer flexibiliteit opgelegd. De herinvoering van de proefperiode brengt meer onzekerheid, en een uitbreiding van de flexijobs minder sociale rechten voor werkenden en minder inkomsten voor de sociale zekerheid. Ook staat een uitbreiding van nacht- en zondagswerk haaks op werkbaar werk en wordt het statuut van het overheidspersoneel verder afgebouwd. De regering zet hiermee de aanval in op de vaste benoemingen bij de openbare diensten…

Opnieuw stelt het ABVV vast dat het evenwicht ver te zoeken is. Het gaat niet op om telkens opnieuw de middelen te halen bij de bevolking, terwijl van de bedrijven en de rijken geen enkele inspanning wordt gevraagd. Integendeel, zij worden op hun wenken bediend terwijl werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden, jongeren… hun sociale bescherming, werkomstandigheden, en koopkracht zien afnemen.

Het donkerblauwe DNA van deze regering begint zijn tol te eisen. Dit zomerakkoord is onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering.

Lees hier het volledige persbericht.

Bekijk hier ons pamflet.