U bent hier

De arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst ga je de verbintenis aan om in ruil voor een loon te werken onder het gezag van een werkgever. Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, zoals voor arbeiders en bedienden. Nu de arbeidsvoorwaarden gelijkgeschakeld worden is dat van minder belang. De duurtijd van een overeenkomst blijft wel belangrijk.

Welke duurtijden zijn er voor arbeidsovereenkomsten?

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hier is geen tijdslimiet van toepassing. Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst op een willekeurig tijdstip beëindigen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werkgever en werknemer stellen de duur van de overeenkomst vast. De overeenkomst loopt af op een afgesproken einddatum.

Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Een dergelijke overeenkomst legt geen precieze tijdsduur vast. De aard en de omvang van het uit te voeren werk worden in de overeenkomst omschreven. Wanneer het werk werd uitgevoerd, neemt de overeenkomst een einde.