De grote leugen van de taxshift

Geen inhoud beschikbaar.

In de kijker

Nog eventjes en de lonen van januari komen eraan. Een aantal werknemers zal aangenaam verrast zijn door de verhoging van het nettoloon. Maak je evenwel geen illusies! De prijs van deze verhoging hebben we al mogen ophoesten. Als we alle maatregelen van de regering Michel op een rijtje zetten, dan zijn we snel uitgezongen. Haar tax shift is één dikke leugen. Een woordje uitleg…

Het is zover, de ministers schreeuwen het goede nieuws van de daken : “Het loon van januari komt eraan. De tax shift die we hebben ingevoerd, zal zijn vruchten afwerpen. Dankzij ons zal vanaf januari 2018 iedereen € 50 per maand meer verdienen.”.

Ze strooien ons zand in de ogen. Ze vergeten wellicht te vermelden dat we tegelijkertijd de volle pond betalen voor de antisociale maatregelen die ze de laatste jaren hebben genomen. Neen, morgen zijn we niet rijker ! Laten we even de rekening maken.

Indexsprong (loonverlies van een week per jaar)
Loonblokkering sedert 3 jaar
Btw-verhoging op elektriciteit
Stijging van een hele resem taksen en accijnzen
Niet-geïndexeerde pensioenen en kinderbijslag
Duurder onderwijs
Prijsstijging van openbaar vervoer

We krijgen een paar centen en er wordt ons een stuk meer afgepakt…

Als puntje bij paaltje komt, compenseert de zogezegde bonus voor sommige werknemers allesbehalve de verliezen van de afgelopen maanden. Als we de ministers hierop wijzen, doen ze alsof hun neus bloedt. Hun houding spreekt boekdelen over hun grove leugen.

Wij mogen hen hun gang niet laten gaan. We moeten iedereen zoveel mogelijk ervan bewust maken dat dit niet klopt. Nee hoor, we zijn vandaag niet rijker dankzij hun tax shift. Integendeel... Wij betalen en zullen blijven opdraaien voor het afbraakbeleid van de rechtse regering.

En het geld dat ze uit onze zakken halen, gaat linea recta naar de werkgevers en de rijken. Dient het nog gezegd dat de regering Michel in een genereuze bui € 4 miljard aan cadeaus heeft weggeschonken aan de ondernemingen zonder hen de minste verplichting van jobcreatie op te leggen? Wie houdt er eigenlijk wie voor de gek?

Daar moeten we samen een stokje voor steken. Laat iedereen weten dat we een beetje centen bijkrijgen, maar dat ze ons zoveel meer afpakken. Zeg maar dat de regering iedereen blaasjes wijsmaakt over de tax shift.

Lees het edito

Raadpleeg het dossier van ABVV over de tax shift

Analyse

Wat brengt de taxshift op?

Hogere nettolonen

De regering belooft ons vanaf januari 2016 via de “taxshift” een hoger nettoloon. in 2015 beloofden ze al de indexsprong te compenseren via een hoger nettoloon, en nu doen ze het opnieuw. We zouden nu 100 euro per maand extra loon overhouden.

De volgende tabel geeft weer hoeveel minder belasting van je loon wordt afgehouden in 2016 in vergelijking met 2015. Hoeveel juist hangt af van je belastbaar maandloon.

Wat zien we? De meeste loontrekkenden zien hun nettoloon met 40 à 50 euro toenemen. Maar deze verhoging volstaat helemaal niet om de hogere kosten voor o.a. elektriciteit, benzine, diesel, enz. te compenseren.

Maar…

De kortingen voor de bedrijven zijn veel hoger dan de kortingen voor de werknemers, zeker bij ploegenarbeid. De Algemene Centrale heeft dit al meer dan eens aangeklaagd. In de onderstaande tabel wordt de EXTRA-korting weergegeven waarop bedrijven beroep zullen kunnen doen als alle maatregelen zijn doorgevoerd (in 2019) en vergeleken met de situatie in 2015. Tegen 2019 wint uw bedrijf voor elke werknemer met een laag loon én elke werknemer met een hoog loon, minstens 100 euro per maand! Voor ploegenarbeid bedraagt de korting het dubbele, en deze gaat al in op 1 januari 2016.

Wie betaalt?

Dit is het blijvend tekort nadat nieuwe inkomsten uit extra belastingen zoals verhoging van de BTW en andere taksen zijn afgetrokken : 1.000 euro per loontrekkende, een enorm gat in de begroting.

De regering rekent op “terugverdieneffecten” om dit gat te dichten: door de loonsubsidies zouden bedrijven extra jobs creëren, en zouden er meer inkomsten zijn. Voor die extra jobs ie er geen enkele garantie. Komen die extra jobs er niet … dan volgt er een dus nieuwe besparingsronde Op de kap van de loontrekkenden en de uitkeringstrekkers. We zullen dus nog eens betalen.

Wat hebben we al ingeleverd?

  • We leverden een indexsprong in (een indexsprong van 2% is voor de meeste loontrekkenden een verlies dat hoger oploopt dan 50 euro per maand. 
  • Onze lonen zijn al enkele jaren geblokkeerd.
  • We betalen meer taksen voor elektriciteit, benzine, diesel, sigaretten, drank, enz.
  • Hogere facturen bijvoorbeeld voor onderwijs, kinderopvang,...

ONZE CONCLUSIE: we leveren in, zelfs al ziet onze loonfiche er vanaf januari 2016 er een heel klein beetje beter uit. Aan u om de afrekening te maken…