Ecocheques

In een notendop

De ecocheques werden door het interprofessioneel akkoord 2009-2010 ingevoerd om de koopkracht van de werknemers te verhogen zonder te raken aan de lonen. Het systeem moest werknemers bewust maken van de milieuproblematiek. Het is een extralegaal voordeel dat de werkgever kan toekennen aan de werknemer. Deze cheque kan noch het loon, noch premies of andere voordelen vervangen.

Ecocheques kunnen gebruikt worden voor de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten.

Voor wie?

De toekenning van ecocheques gebeurt door middel van een sectorale of bedrijfs-CAO.

Bedrag van de ecocheque

Sinds 2010 kan het totale bedrag van de ecocheques dat door de werkgever wordt toegekend niet hoger zijn dan € 250.

De ecocheque is een extralegaal voordeel, dus hij kan niet worden beschouwd als loon en is, in tegenstelling tot het loon, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.

Vanaf 1 maart 2016

De NAR publiceerde zonet de CAO 98 Quater die de lijst actualiseert van producten die verkregen kunnen worden met ecocheques.

De ecocheques, zoals maaltijdcheques zijn elektronisch beschikbaar sinds 1 januari 2016, maar dit is niet verplicht. Indien uw werkgever voor de elektronische versie heeft gekozen, zal het bedrag van de ecocheques apart op uw maaltijdcheques kaart verschijnen.

7 rubrieken
  1. Energiebesparing
  2. Hernieuwbare energie
  3. Waterbesparing en –beheer
  4. Bevordering duurzame mobiliteit
  5. Afvalbeheer
  6. Bevordering van ecodesign
  7. Bevordering van de aandacht voor de natuur

De volledige tekst van de cao 98 Quater lezen

Nuttige links

Om de volledige CAO teksten te lezen :