U bent hier

Deeltijds werken

Heel wat mensen werken deeltijds en daarvoor zijn er specifieke spelregels.

Wat is er speciaal aan je arbeidscontract?

Je arbeidscontract moet duidelijk de afgesproken arbeidsduur vermelden en ook het gedetailleerde werkrooster. Als dat er niet in staat, of als er geen contract is, wordt er aangenomen dat je voltijds bent aangeworven.

Welke soorten deeltijds werk zijn er?

Er zijn vier mogelijke deeltijdse contracten. Het normale systeem is een vast aantal werkuren per week met een vast tijdsrooster. Maar je tijdsrooster kan ook gespreid worden over verscheidene weken. Of je tijdsrooster kan veranderen van week tot week. In het vierde systeem zijn zowel het aantal werkuren als het tijdsrooster variabel, maar daar is wel de voorwaarde aan verbonden dat de afgesproken arbeidsduur ten minste per trimester wordt gerespecteerd.
Het tijdsrooster voor deeltijdse werknemers moet in het arbeidsreglement staan. En als je met een variabel rooster werkt moet je werkgever je minstens vijf werkdagen op voorhand informeren over je volgende rooster.

Hoeveel uren per week werk je als deeltijdse kracht?

Dat wordt afgesproken in het contract. Maar je moet ten minste één derde van de normale voltijdse werktijd presteren.

Kun je overstappen naar een voltijdse baan?

Natuurlijk kan dat. Je hebt zelfs voorrang als er een voltijdse baan van dezelfde aard open komt. Je werkgever moet je trouwens schriftelijk verwittigen als er dergelijke vacatures zijn.

Meer uren kloppen, kan dat ook?

Jawel. Als je zelf akkoord gaat kun je bijkomende uren presteren. Je aantal werkuren kan zelfs aangepast worden in je contract als je gedurende een heel trimester bijkomende uren klopt.

Vaak geven die uren recht op een loonsupplement of op inhaalrust. Pas daarom op voor tijdelijke aanhangsels bij je contract waarin staat dat je voor een beperkte periode een aantal uren meer zult werken. Op die manier verlies je je recht op loonsupplement of inhaalrust.

Men spreekt over bijkomende uren zolang je niet aan een voltijds weekrooster zit. Ga je daar zelfs over, dan doe je overuren. En voor overuren gelden speciale vergoedingen of compensaties waar ook jij recht op hebt.