U bent hier

Het loon

Je loon kom je overeen met je werkgever. Maar er zijn wel collectieve arbeidsovereenkomsten, cao's, die bepalen hoeveel je minimaal moet krijgen. Dat hangt vooral af van de sector waar je werkt. Er is niet alleen het loon, er zijn ook de bijkomende vergoedingen. Maaltijdcheques bijvoorbeeld, of verplaatsingskosten. Ook daarover worden afspraken gemaakt in cao's. Wil je dus weten op welk loon je recht hebt, ga dan kijken bij je sector. En kijk ook na welke afspraken er in je bedrijf zijn.

Nog twee andere punten verdienen je aandacht, het tijdstip waarop loon wordt betaald en het loonbeslag.

Wanneer wordt je loon betaald?

Voor arbeiders moet het loon minstens twee keer per maand worden betaald. Er kan een afspraak zijn voor je sector over de datum van uitbetaling. Dat ligt dan vast in een sectorale cao. Er kan ook een afspraak zijn in je bedrijf en die moet je terugvinden in het arbeidsreglement.

Als er geen afspraken zijn moet de wet gevolgd worden. Die zegt dat je je loon moet krijgen, ten laatste de 4e werkdag na op de periode waarvoor het loon verschuldigd is.

Wat is loonbeslag?

Als je schuldeisers hebt kunnen die aan je werkgever vragen om betaald te worden met een deel van je loon. Men spreekt dan over loonbeslag.

Maar er kan dus maar op een deel van je loon beslag worden gelegd. Er blijft altijd een deel beschermd. Je sociale zekerheidsbijdragen en je bedrijfsvoorheffing worden eerst afgehouden, het beslag wordt uitgevoerd op je nettoloon, met de onderstaande grenzen. Voor het beslag op andere inkomsten gelden ook andere grenzen.

Nettomaandloon

Deel dat vatbaar is voor overdracht of beslag

Beroepsinkomsten (werknemers of zelfstandigen)

Deel dat vatbaar is voor overdracht of beslag

Vervangingsinkomens

Tot € 1.085

Niets Niets
Van € 1.085,01 tot € 1.166 20 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 16,20 20 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 16,20
Van € 1.166,01 tot € 1.286 30% van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 36,00 40 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 48,00
Van € 1.286,01 tot € 1.407


40 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 48,40


40 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 48,40

Hoger dan € 1.407 Het volledige bedrag is vatbaar voor overdracht of beslag Het volledige bedrag is vatbaar voor overdracht of beslag

Opgepast:

  • Per kind ten laste is nog eens 67 euro beschermd tegen beslag.
  • Voor achterstallig onderhoudsgeld is er geen begrenzing en geen bescherming. Dit beslag heeft ook voorrang op alle vorderingen.