U bent hier

Feestdagen

Een werknemer heeft recht op 10 betaalde feestdagen per jaar. Maar welke zijn nu precies die dagen?

  • 1 januari: Nieuwjaar
  • Paasmaandag
  • 1 mei: Feest van de arbeid
  • Hemelvaartsdag
  • Pinkstermaandag
  • 21 juli: nationale feestdag
  • 15 augustus: Tenhemelopneming
  • 1 november: Allerheiligen
  • 11 november: Wapenstilstand
  • 25 december: Kerstmis

De feestdag valt in het weekend, wat dan?

Als de feestdag op een dag valt waarop normaal niet wordt gewerkt, moet er een vervangingsdag worden afgesproken. Dat gebeurt in het paritair comité van de sector, in de ondernemingsraad of door akkoord met de werkgever. Is er geen vervangingsdag vastgelegd, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste werkdag na de feestdag.